Del

Den 29. januar 2013 vedtog Folketinget en ny forsyningssikkerhedsafgift. Med denne nye afgift sker der endnu engang ændringer i energiafgifterne…
Overordnet set medfører de nye regler, at afgiften på fossile brændsler pr. 1. februar 2013 forhøjes med ca. 17 %.
For at friholde erhvervslivet fra afgiftsbelastningen lempes energiafgifterne på el og brændsler, der anvendes til procesformål (lys, maskiner etc.) Teknisk set gennemføres ændringen ved at nedsætte den sats, som reducerer godtgørelsen:

Elafgift

Godtgørelsen nedsættes med:

 

·         Januar 2013:

3,5 øre/kWh

·         Februar 2013 – december 2014:

2,1 øre/kWh (gamle regler 3,5 øre/kWh)

·         2015:

2,8 øre/kWh (gamle regler 3,6 øre/kWh)

 

Der er ingen ændringer i reglerne om godtgørelse af el-distributionsbidraget, som stadig alene skal nedsættes med 1 øre/kWh (eller 25 %).

Eksempel

I 2013 udgør elafgiften inkl. el-distributionsbidrag 75,5 øre/kWh. Fra 1. februar 2013 kan der derfor tages en godtgørelse på 72,4 øre/kWh (75,5 øre/kWh fratrukket 3,1 øre/kWh).

 

Ændringen har betydning for alle momsregistrerede virksomheder med undtagelse af det liberale erhverv.

Brændselsafgift (kul, gas, olie osv.)

Godtgørelsen nedsættes med:

 

·         Januar 2013:

14,8 %

·         Februar 2013:

12,7 % (gamle regler 14,8 %)

                                                                                          

Der kan dermed tages godtgørelse for 87,3 % af energiafgiften pr. 1. februar 2013.

 

Ændringen har betydning for alle momsregistrerede virksomheder, som anvender brændsler til procesformål.

 

Overskudsvarmeafgift

Afgiftssatsen for overskudsvarme forhøjes pr. 1. februar 2013. Ændringen har betydning for virksomheder, der gennem særlige installationer udnytter energi fra processer til rumopvarmning.

 

Afgiften vil udgøre:

 

·         Januar 2013:

51,5 kr./GJ

·         Februar – december 2013:

61,6 kr./GJ (gamle regler 51,5 kr./GJ)

·         2014:

62,7 kr./GJ (gamle regler 52,5 kr./GJ)

·         2015:

63,8 kr./GJ (gamle regler 53,4 kr./GJ)

 

Bemærk, at der gælder særlige satser, hvis den udnyttede varme sælges eller kommer fra eget industrielt kraft-varme-værk.

 

Ændringerne har betydning for alle virksomheder (med fradrag for indgående moms), og derfor skal der tages aktivt højde for de nye regler, når godtgørelsen opgøres.  

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K