Del

"Mange flere vil komme efter"

På Handelsskolen København Nord lukker man dørene op for stx-elever efter sommerferien. René van Laer, direktør på Handelsskolen København Nord, fortæller her om både udfordringer og visioner.

Hvorfor vil I udbyde stx på Handelsskolen København Nord?
- Indførelsen af 28-loftet i gymnasiet gav mulighed for at andre ungdomsuddannelser kunne søge om at udbyde stx, og her nord for Købehavn gav 28- loftet mangel på stx-pladser. Det blev startskuddet, derudover havde vi også gennem længere tid haft en ide om, at det kunne være spændende at tilbyde stx-uddannelsen i en campus sammen med hhx. I første omgang fik vi nej til vores ansøgning. Men anden gang gik den igennem. Så nu glæder vi os til at komme i gang efter sommerferien.

Hvad er det, I vil?
- Vi vil nytænke vores gymnasieuddannelsernes organisering. Se gymnasiet på en ny måde, gøre op med faste skemaer og tanken om én lærer og én klasse. Vi lægger undervisningen ud til i lærerteams, der selv må være med til at organisere, hvad der skal ske og planlægge undervisningen. Og vi
vil udvikle elevernes innovative evner og kompetencer. Det skal ske ved tværfagligt samarbejde og gennem projektarbejde.
- Vi vil tilbyde virkelighedsnær stx-undervisning. Ikke som en kopi af hhx. Der bliver ikke tale om et enhedsgymnasium. Men vi kommer til at arbejde med nogle fælles pædagogiske metoder, og vi kommer også til at arbejde på tværs af vores gymnasiale uddannelser fx på temadage og i projekter, ligesom visse valgfag vil blive udbudt på tværs af de 2 uddannelser.
Vi tror på, det bliver en styrke at kunne tilbyde flere gymnasieuddannelser under samme tag.

Der løber rygter om, at I vil lave et heldagsgymnasium?
- Eleverne skal som udgangspunkt have mulighed for at kunne få fat i underviserne r fra kl. 8-16. Jeg tror ikke på, at den elev der har svært ved matematik bare skal gå hjem og lave lektier. Det kræver jo nærmest en åbenbaring, hvis man skal blive god til matematik ved at sidde derhjemme og slås med noget, man ikke forstår. Eleverne skal kunne få hjælp af lærerne efter endt skoledag, så de kan udvikle sig.

Det kommer til at kræve meget af lærerne, skal de også kunne undervise både på hhx og stx, eller? 
- Ja, og det bliver spændende og udviklende også for lærerne og derfor afventer vi også resultaterne af OK 13 med spænding. Så vi kan få overenskomsterne på plads. . Men de største forskelle i lærernes overenskomster ligger i virkeligheden i deres tjenestetidsaftaler. Den udfordring er til for at blive løst, så vi kommer til at undgå alt for meget administrativt bøvl.  Vi har allerede drøftet denne problemstilling med GL – og jeg er sikker på, at vi sammen kan finde en løsning.

Har I oplevet modstand på jeres projekt stx?
- Ja, en smule. Ikke alle stx-rektorer i omegnen har været lige begejstrede i starten, men det er blevet bedre hen ad vejen, og nu er der en rigtig god dialog. Nu er vi foreløbig seks uddannelsesinstitutioner landet over, der udbyder en kombination af stx og de erhvervsrettede gymnasieuddannelser. Om ti år, tror jeg, vi er mindst 25. Mange flere vil komme til. Jeg tror, det er vejen frem, ikke mindst i udkantsområder.

Hvem har bakket jer op?
-Der er generelt stor opbakning i lokalområdet til projektet. Det skyldes, at antallet af unge, der skal sendes længere væk for at komme i gymnasiet vil falde, da gymnasiekapaciteten nu afspejler søgemønstret. Samtidig har skolens bestyrelse bakket op om projektet, og vi er allerede i fuld gang med etableringen af en gymnasiecampus og en udbygning på 70 mio. kr., så vi kan rumme såvel hhx og stx.
Vi har også mærket en interesse fra unge i området, der gerne vil være med til at sætte deres præg på et nyt gymnasium, ligesom vi får uopfordrede henvendelser fra undervisere, der gerne vil være med til at realisere indholdet i det nye gymnasium.

Hvordan kommer jeres bestyrelse til at se ud?
- Det er min overbevisning, at en skolebestyrelses sammensætning skal afspejle de uddannelser, skolen tilbyder. Derfor skal vores bestyrelse suppleres med både en kompetenceperson fra grundskolen og en fra de videregående uddannelse, så vores bestyrelse på det punkt kommer til at ligne bestyrelsessammensætningen på et alment gymnasium.

 

Fakta:

MBU har godkendt, at Handelsskolen København Nord udbyder stx fra sommeren 2013. Godkendelsen er begrundet i et behov for flere stx- pladser i københavnsområdet og i indholdet i ansøgningen.
I dag udbydes der kombinationer af stx og hhx hhv. htx på følgende steder:

  • I Ishøj, hvor CPH West både udbyder hhx, htx og stx. Her er udbuddet et resultat af en fusion mellem erhvervsskolen og Ishøj gymnasium.
  • I Struer, hvor Struer statsgymnasium har fusioneret med Handelsskoledelen af den lokale erhvervsskole.
  • I Hobro, hvor erhvervsskolen Tech College Aalborg i samarbejde Mariager Fjord udbyder htx på gymnasiet.
  • I Fjerritslev, hvor EUC nordvest i samarbejde med Fjerritslev Gymnasium udbyder hhx på gymnasiet.
  • Esbjerg
  • Bornholm
  • Lemvig

I modsætning til MBU´s godkendelse af, at Handelsskolen København Nords udbyder stx vil et alment gymnasium ikke kunne få godkendt et udbud af hhx eller htx uden en fusion med en erhvervsskole. Det skyldes den eksisterende lov om hhx og htx, der indeholder følgende bestemmelse:

”Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller andre institutioner, der gennemfører grundforløb i henhold til lov om erhvervsuddannelser, kan godkendes af undervisningsministeren til at udbyde uddannelserne efter denne lov”

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K