Del

Mere merit for livserfaring

Med samarbejdsprojektet Fra ufaglært til faglært på rekordtid arbejder en række institutioner med CPH WEST i spidsen på at forbedre GVU og få flere elever igennem grunduddannelsen for voksne. Baggrunden er det store behov for faglært arbejdskraft.

- I vores realkompetencevurderinger giver vi ikke i vidt nok omfang merit for det, folk kan. Jeg tror, at vi dobbeltuddanner mange, fordi vi ikke anerkender, at man kan lære ting andre steder end på skolebænken, siger Lars Mikkelsen, kursuschef på CPH WEST.

CPH WEST står i spidsen for et samarbejdsprojekt i Region Hovedstaden mellem SOSU, VUC og erhvervsskoler, der har til formål at udvikle en måde at få flere ufaglærte igennem en GVU – og det langt hurtigere end i dag. I dag bliver der udarbejdet cirka 1200 GVU-planer på landsplan. Målet for projektet er at uddanne 2.500 på tre år. Samtidig skal den gennemsnitlige varighed af en GVU-plan være reduceret med 30 procent hos de deltagende skoler. Det er et vildt mål, men Lars Mikkelsen er overbevist om, at det vil lykkes.

Kulturel barriere

Prognosen viser, at der kommer til at mangle 25.000 faglærte på Sjælland – heraf størstedelen i Region Hovedstaden. Og det er baggrunden for, at samarbejdsprojektet Fra ufaglært til faglært på rekordtid vil gøre noget ved realkompetencevurderingerne og ved uddannelsernes fleksibilitet.

- Vi skal blive bedre til at anerkende, at arbejdspladsen og livet også er en uddannelsesarena. Jeg tror, at barrieren i dag er kulturelt betinget. Vi tænker om eleverne, at de måske godt kan stoffet, men de kan det ikke på vores måde. Vi bliver usikre på, om folk reelt kan det, og så er det nemmere at sige nej end ja, siger Lars Mikkelsen, giver som eksempel, at mange voksne burde få merit i samfundsfag på grundlag af deres egen basisviden. 
 

Fleksible AMU-moduler

AMU spiller en central rolle, når det gælder om at reducere uddannelsestiden. Her er fagene per tradition nedbrudt i mindre bidder end på erhvervsuddannelserne. AMU kan fx udbyde mindre dele af erhvervsøkonomi, så eleven kan nøjes med lige præcis det, han eller hun mangler.  

- Det tager fx i gennemsnit 10 måneder at kontoruddanne en person inden for administration via en GVU, mens det tager fire år med en traditionel erhvervsuddannelse, siger Lars Mikkelsen og tilføjer, at det nu er spørgsmålet, om det samme kan lade sig gøre med de tekniske fag.

Motiverede elever

Den typiske GVU-elev på CPH WEST er en kvinde i 40’erne med familie og børn, der ikke har været på skolebænken de seneste 20-25 år. De er modne og motiverede og får høje karakterer.

- Når de står ved deres afslutningsreception, så lyser stoltheden ud af øjnene på dem. Mange af dem har oplevet mange nederlag, hvoraf skolen var et af dem. Det er noget helt specielt, når de står der med deres gode karakterer og ikke får andet end ros, siger Lars Mikkelsen.


Selvom det kan være svært for studievejlederne at få lagt den helt rigtige GVU-plan for den enkelte elev, så gør netop GVU-elevernes motivation, at studievejlederne og underviserne synes, at det er spændende og sjovt at arbejde med denne gruppe, fortæller kursuschefen fra CPH WEST.

 

Lars Mikkelsen præsenterede Fra ufaglært til faglært på rekordtid på Danske Erhvervsskoler –Ledernes VEU-konference den 30. januar 2013.

Her finder du Lars Mikkelsens oplæg fra konferencen. http://danskeerhvervsskoler.dk/fileadmin/Raadgivning/VEU/Workhop_GVU_i_nye_klaeder_CPH_West.pdf

 

Her finder du oplæggene fra de øvrige oplægsholdere på konferencen.

http://danskeerhvervsskoler.dk/sektoren/uddannelserne/veu/sagsomraader/

 

Læs mere om samarbejdsprojektet Fra ufaglært til faglært.

http://uffa.because.dk/default.asp?page=tekst.asp&id=242&type=10

 

Mød en GVU-elev.

http://uffa.because.dk/default.asp?page=tekst.asp&id=246&fader=182

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K