Del

Årets læreplads

Danske Erhvervsskoler-Lederne kårer igen i år Årets læreplads blandt indstillinger fra elever på alle landets erhvervsskoler. Det er dog på tide, at initiativet får sit eget forum på nettet, så fra august vil omdrejningspunktet være www.åretslæreplads.dk

 

Formålet med Årets Læreplads er fortsat at skabe synlighed omkring virksomhedernes rolle og væsentlige bidrag til vekseluddannelserne. Samtidig er det vigtigt, at det er eleverne/lærlingene selv, der foretager indstillingen og skal begrunde, hvorfor netop hans eller hendes læreplads er Danmarks bedste.

Eleverne skal fortsat aflevere deres indstillinger på egen erhvervsskole, som så efterfølgende kårer en lokal vinder. Den lokale vinder indsendes til Danske Erhvervsskoler-Lederne via åretslæreplads.dk

Danske Erhvervsskoler-Ledernes priskomité vælger tre nominerede, som alle kommer til København i slutningen af november, hvor Årets Læreplads kåres.

 

Vigtige datoer omkring Årets læreplads 2013:

Medio august – www.åretslæreplads.dk går i luften og skolerne informeres om mulighederne

9. oktober – sidste frist for at aflevere indstilling på den lokale erhvervsskole

7. november – sidste frist for skolerne til at aflevere indstilling af den lokale vinder til DE-L

28. november – kåring af Årets Læreplads i København

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K