Del

Arbejdsmiljø skal tages alvorligt

Avisen.dk skrev fornylig, at antallet af arbejdsulykker er steget eksplosivt på de tekniske skoler. Overskriften lød: ”Splat. Av. Øv. Flere skades på tekniske skoler”. Antallet af elevulykker med maskiner og håndværktøj er ganske rigtigt steget fra 74 i 2007 til 103 i 2011. Dette tal skal sættes i forhold til, at der på landsplan er 35 skoler med omkring 47.000 årselever på de tekniske erhvervsuddannelser, hvor cirka halvdelen af undervisningstiden foregår i værksteder.

Skolernes egen undersøgelse fra 2009 viser, at på alle landets bygge- og anlægsuddannelser kommer 1 % til skade, så det skal anmeldes til enten Arbejdstilsynet eller Arbejdsskadestyrelsen. Af disse skader er halvdelen fingerskader – typisk at man saver sig i hånden med sin håndsav.
Det stigende antal anmeldte skader kan både skyldes, at elevernes håndværksmæssige forudsætninger i dag er anderledes end tidligere, og at skolerne er blevet bedre til at få anmeldt alle ulykker. De faglige udvalg gør en indsats for at mindske antallet af ulykker, bl.a. har det faglige udvalg for bygge- og anlægsuddannelserne vedtaget, at alle elever skal have en arbejdsmiljøuddannelse svarende til den, arbejdsmiljørepræsentanter får.
En skade er én for meget, siger skolernes egen målsætning formuleret af Danske Erhvervsskolers arbejdsmiljøgruppe, som hvert år holder en to dages konference netop med fokus på, hvordan fysiske og psykiske arbejdsskader kan forebygges for såvel elever som ansatte.
Da debatten om arbejdsulykker jævnligt kommer op i medierne, vil arbejdsmiljøgruppen og DE-L’s sekretariat nu arbejde på at etablere et fremadrettet fakta-baseret kommunikationsberedskab, som både sekretariat og skoler kan gøre brug af.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K