Del

Danske Erhvervsskoler er trådt ud af Dialogforum.

Danske Erhvervsskoler har hidtil været medlem af det såkaldte Dialogforum, som arbejder med opfølgning på gymnasiereformen. Dialogforum har medlemmer fra lederforeningerne på hele det gymnasiale område og fra GL. Danske erhvervsskoler har ønsket at medlemskredsen blev udvidet med DJØF, IDA og HL så alle lærere, der underviser på hhx og htx var med i arbejdet.

Det har ikke været muligt at få tilslutning til at udvide medlemskredsen, og Danske Erhvervsskoler har derfor valgt at træde ud af dialogforum. Dette er naturligvis ikke ensbetydende med et ønske om at afbryde samarbejdet med de øvrige interessenter på det gymnasiale område, og vi arbejder derfor i stedet på at få etableret et egentligt lederforum på området, samtidig med at kontakten til de relevante lærerorganisationer på bedste måde vil blive søgt opretholdt på bilateralt niveau.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K