Del

Praktikpladscentre

Danske Erhvervsskoler-Lederne mener, at processen omkring ansøgning om godkendelse til at oprette praktikpladscentre har været alt for tidspresset. Skolerne har ikke alene haft alt for kort tid til at skrive kvalificerede ansøgninger, det har også i praksis været nærmest umuligt at involvere bestyrelserne ude på skolerne, hvilket er yderst utilfredsstillende.

Dertil kommer, at DE-L, på REU-mødet i går den 27. juni, måtte tage afstand fra REU’s samlede indstilling vedr. skolernes ansøgninger. Det skyldes primært, at REU, efter DE-L’s opfattelse, udelukkende og ukritisk valgte at følge de faglige udvalgs indstillinger, og ikke tog hensyn til indstillingerne fra MBU.

REU er orienteret om DE-L’s uenighed og om at DE-L har indsendt sin egen indstilling til ministeren.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K