Del

Satus på EUD

Reform af EUD

Siden nedsættelsen af regeringens erhvervsuddannelsesudvalg i efteråret 2012, har det været en højt prioriteret opgave, at placere Danske Erhvervsskolers - Ledernes forslag til en fremtidig EUD-struktur i udvalget og i embedsværket. Danske Erhvervsskoler – Lederne og EUD-udvalget har arbejdet med at levere politiske udspil på de centrale områder, fx ”Tiden er ikke til kortere uddannelser” på det merkantile og tekniske område, ”Basisår på de tekniske uddannelser”, ”Praktikcentre – vejen videre”, ”Erhvervsskolernes nye ungdomsuddannelse” og senest ”EUX”. Danske Erhvervsskoler – Lederne har i hele forløbet været i tæt dialog med folketing, minister og embedsværk.

Aktuelt arbejder EUD-udvalget og sekretariatet med flere sager, der relaterer til regeringens erhvervsuddannelsesudvalg, fx:

- Praktikcentre, SKP og analyser af praktikområdet.

- Adgangsbetingelser til erhvervsuddannelserne: (1) Faglige adgangsbetingelser til grundforløb og hovedforløb (2) Adgangsbegrænsninger til grundforløb (3) Adgangsbegrænsning til skolepraktik (4) Uddannelsesparathedsvurderingen.

- EUD-struktur inkl. basisåret, HG, overgange til videreuddannelse mv.

 

EUD generelt

EUD-udvalget og sekretariatet arbejder derudover  

- Overgange og brobygning, fra både grundskole og kontanthjælpssystemet til erhvervsuddannelserne.

- Vejledning, på erhvervsuddannelserne, i overgange fra grundskole og efterskole, til videreuddannelse, fra kontanthjælpssystemet mv.

- Sundhedsnetværk

- Virksomhedsforlagt undervisning

 

EUD-udvalg

Der er kommet ny formand for udvalget.
Læs mere her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K