Del

AMU auditering

DE-L har udarbejdet et koncept til ekstern AMU auditering, som vi opfordrer alle skoler til at deltage aktivt i. Forslaget er et tilbud til skolerne og en mulighed for samarbejde. Formålet med et fælles AMU auditeringssystem er at forebygge, at den enkelte skole kommer i strid med lovgivningen og at skabe grundlag for vidensdeling mellem skolerne om god praksis.

Læs mere

AMU tjeklisterne opdateres af MBU

Ministeriet for Børn og Undervisning opdaterer løbende AMU tjeklisterne i forbindelse med regelændringer. Tjeklisterne kan anvendes til skolernes egenkontrol i forhold til regelgrundlaget, ligesom tjeklisterne er grundlaget for ekstern AMU auditering. De opdaterede tjeklister kan findes på ministeriets hjemmeside her.
Information om tjeklisterne blev sendt til alle skoler sammen med Guidelines og Gode Råd i 2011 og blev dengang udarbejdet i samarbejde mellem ministeriet, Foreningen af forstandere ved AMU-centre, SOSU-Lederforeningen og DE-L.

Ny AMU bekendtgørelse pr. 1. juli 2013

En ny AMU bekendtgørelse træder i kraft pr. juli 2013. Bekendtgørelsen erstatter de sidste par års hyrdebreve og selv om indholdet hovedsageligt indeholder de samme vilkår, er der både lidt lempelser, bedre præciseringer og tilpasninger.

Læs mere

 

Ny bekendtgørelse om godtgørelse pr. 15. august 2013

Den nye bekendtgørelse om godtgørelse og befordringstilskud træder i kraft pr. 15. august 2013. Bekendtgørelsen sætter et principielt loft på 10 uger indenfor et kalenderår, hvor der kan modtagelse godtgørelse og befordringstilskud. Det er 10 uger, som summeres op i løbet af et kalenderår.

Læs mere

EfterUddannelse.dk understøtter regelændringer

DE-L har efterlyst, at regelændringer understøttes af VEU-portalen, så det er glædeligt, at ændringer i AMU bekendtgørelsen om bopæl nu er integreret.

Læs mere

VEU-centrenes nye indsatsområder og kontrakter fra 2014

Processen med nye indsatsområder for VEU-centrene blev skudt i gang på VEU-rådsmødet den 18. juni.  Indsatsområderne er: Større fokus på kvalitet og effekt, imødekomme ledige og beskæftigedes behov for almene og erhvervsrettede kompetencer samt indsats for at VEU-centrene inddrages i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling.

Læs mere fra VEU-rådsmødet her

VEU-rådets drøftelser om synliggørelse af AMU

VEU-rådet har siden november 2012 haft det overoverordnede tema: ”Synliggørelse af AMU’s styrker og mere aktivitet. Hvad skal der til og hvad kan VEU-rådet bidrage med?”
På grundlag af temadrøftelser med indlæg fra to erhvervsskoler og to virksomhedsrepræsentanter, har VEU-rådet iværksat et serviceeftersyn.

Læs mere

1 VEU milliard i Vækstplan DK

Den vedtagne Vækstplan DK indeholder en pulje på i alt 1 mia. kr. i perioden 2014-2017 til mere og bedre voksen- og efteruddannelse. Pengene skal gå til at løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken og understøtte udvikling og fastholdelse af arbejdspladser i Danmark.

Læs mere

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K