Del

Ledige kan først begynde på 6 ugers selvvalgt uddannelse efter 4 måneders ledighed

Regeringens lovforslag, om en lempeligere indfasning af dagpengereformen skal til 1. behandling den 12. juni. Lovforslaget forlænger Akut uddannelse til og med udgangen af 2013. Fra 2014 indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvor der er fokus på, at ledige kommer i løntilskud, virksomhedspraktik og nyttejob fremfor uddannelse.
Samtidig forringes nye lediges muligheder for 6 ugers selvvalgt uddannelse, da ledige fremover tidligst kan begynde selvvalgt uddannelse efter de første 4 måneders sammenlagt ledighed. Ikrafttrædelse af dette er berammet til 1. juli 2013. Det fremgår af lovforslaget at personer, som har fået bevilget uddannelse efter de hidtidige regler om selvvalgt uddannelse, kan gennemføre efter disse regler.

I beregningerne forventes aktiviteten og udgifterne til 6 ugers selvvalgt uddannelse reduceret med 36 %, startende i efteråret 2013 samt i 2014, 2015 og 2016.

Danske Erhvervsskoler mener at, ufaglærte og kortuddannede skal friholdes fra begrænsningen på 6 ugers selvvalgt uddannelse. Mere uddannelse er vejen tilbage til arbejdsmarkedet for mange ledige, ikke mindst dem, der ikke har så meget i forvejen. Derfor undrer det Danske Erhvervsskoler, at dem, der har allermest brug for uddannelse – de ufaglærte og kortuddannede – også rammes mærkbart af regeringens initiativ.

Al erfaring og undersøgelser viser, at det har uhyre stor betydning at gå i gang med uddannelse hurtigt efter man er blevet ledig. Her er motivationen og gejsten størst, og arbejdsgiverne foretrækker medarbejdere, der ikke har været ledige for længe. Derfor kan en målrettet uddannelsesindsats netop være det, der skal til for at bringe én tilbage på arbejdsmarkedet. Og dermed kunne man undgå, at flere bliver langtidsledige.

Effekten af de 6 ugers selvvalgte uddannelse bekræftes af en analyse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som konkluderer, at den positive beskæftigelseseffekt af selvvalgt uddannelse er størst for netop ufaglærte og faglærte. ”Uddannelser på erhvervsuddannelsesniveauet – hovedsageligt AMU – er i højere grad end uddannelser på det videregående niveau er målrettet områder med gode beskæftigelsesmuligheder”, hedder det bl.a. i analysen.  Derfor foreslår Danske Erhvervsskoler, at man friholder de ufaglærte og kortuddannede – AMU-målgruppen – fra ændringerne, så de fortsat kan tage 6 ugers selvvalgt uddannelse fra starten af deres ledighedsperiode.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K