Del

Dialogmøder om AMU

Det første af tre dialogmøder om AMU blev afholdt på Københavns Tekniske Skole den 27. maj. Baggrunden for møderækken er vejledninger for området og den nye AMU-lov, som træder i kraft den 1. juli 2013 og den nye AMU-bekendtgørelse, som udmønter loven. Der er stor interesse for møderne, og cirka 70 deltog på det første møde i København.

Vært for møderne er de tre lederforeninger for AMU-udbyderne – herunder Danske Erhvervsskoler – Lederne – og Kontor for Erhvervsrettet Voksenuddannelse og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Det første møde blev indledt af et oplæg ved kontorchef Lisbeth Bang Thorsen fra Kontor for Erhvervsrettet Voksenuddannelse. Hun fortalte om baggrunden for de nye vejledninger og den nye lov og bekendtgørelse, der først og fremmest handler om at tydeliggøre regelgrundlaget for at undgå misbrug af systemet.

- Det er især den proces, vi har taget hul på med den nye AMU-bekendtgørelse, som nu er sendt i høring. Det lykkedes os faktisk at få Rigsrevisionen til at anerkende, at der med disse initiativer var taget væsentlige skridt for at minimere misbruget, dog med bemærkning om, at Rigsrevisionen fortsat vil følge udviklingen.

Lisbeth Bang Thorsen talte endvidere om nedgangen i aktiviteten, som der er et stærkt ønske om at vende.

- Vi har på den baggrund blandt andet i den nye bekendtgørelse forsøgt at give jer en del af fleksibiliteten tilbage, inden for det som vi opfatter som forsvarlige rammer, sagde kontorchefen.

Efter introen ved Lisbeth Bang Thorsen var der oplæg om vejledningerne, AMU-loven og bekendtgørelsen med mulighed for at komme med kommentarer og stille spørgsmål.

De næste dialogmøder er 3. juni klokken 9.30-12.00 på EUC Lillebælt i Fredericia og ligeledes den 3. juni klokken 14.00-16.30 på Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten.

Uddannelseskonsulent Mie Poulsen fra Danske Erhvervsskoler indsamler spørgsmål og kommentarer til høringen over den nye AMU-bekendtgørelse inden den 5. juni.  Hun kan kontaktes på mpo@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk. 

 

Link til lov nr. 473 af 13. maj 2013 om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146791

 

Udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser:

http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16733

 

Her finder man link til vejledningerne:

 http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Fakta-om-uddannelser-til-voksne/Udbud-af-uddannelser-til-voksne

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K