Del

Metroen havde kun to lærlinge

Nu er der 10 og fire lærlinge mere er på vej på Cityringen i København. Så noget er der sket, siden Danske Erhvervsskoler, Københavns Tekniske Skole og TEC engagerede sig i Metroselskabets udfordringer med at ansætte lærlinge.

I januar skrev Politiken, at det københavnske metro-byggeri langt fra levede op til den frivillige aftale om, at lærlingene skulle udgøre 5-7 pct. af bemandingen.De nuværende 14 lærlinge svarer til tre pct. af den samlede medarbejderstab lige nu. Antallet af medarbejdere vil stige betragteligt de kommende år, hvor man for alvor kommer i gang med at bore tunnelen til togene og bygge de 17 metrostationer frem til 2018, så der skal også ansættes væsentligt flere lærlinge, hvis målet skal nå.

Og både Metroselskabet og hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team er optimistiske og tror på, at det bliver muligt at skaffe flere lærlingeaftaler, efterhånden som især de udenlandske underentreprenører informeres om mulighederne. Her er man glade for samarbejdet med de to københavnske erhvervsskoler og den regionale praktikpladsenhed i Region Hovedstaden, som koordinerer og udfører en opsøgende indsats overfor underentreprenørerne.

Workshop om samarbejdet
På årsmødet i april blev der afholdt en workshop om Metro-samarbejdet, hvor der var en god debat om mulighederne. Danske Erhvervsskolers interesse for Metro-projektet er først og fremmest at udbrede kendskabet til den såkaldte brikmodel, hvor man kan sammenstykke et helt lærlingeforløb af kortere praktikforløb kombineret med skolepraktik.
Brikmodellen, som især bliver aktuel med de kommende praktikcentre, øger interessen for kortere praktikaftaler, som i mange tilfælde vil være mere realistiske på store anlægsprojekter som Metroen, hvor en underentreprenør måske kun arbejder på projektet i en kortere periode.
Derfor har Danske Erhvervsskoler også forventninger til, at brikmodellen kan bruges på den lange række af store anlægsprojekter, der skal i gang i de kommende år.
Det drejer sig både om supersygehuse, vej- og kollektiv trafikanlæg, og alene på Sjælland er der tale om investeringer for 140 mia.kr. Så i samarbejde med Metroselskabet og erhvervsskolerne vil der blive udarbejdet en form for vejledningspjece med gode råd til virksomheder omkring ansættelse af lærlinge, som bygherrer og entreprenører forhåbentlig kan få glæde af på de kommende anlægsprojekter.

Hvad er talent?

De elever, som spottes som talenter på erhvervsskolerne i det kommende skoleår, skal være kendetegnet ved at have/være:

Vilje – Engagement – Nysgerrighed – Sociale kompetencer – Innovative – Overblik.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K