Del

SKI afholder temadag om bygningsservice

SKI afholder teamdag den 20. juni 2013 omkring bygningsservice.
Temadagen henvender sig primært til medarbejdere med strategisk og/eller operationelt ansvar for opgaver inden for bygninger og service på de selvejende uddannelsesinstitutioner, bl.a. bygningschefer/-ansvarlige, inspektører, serviceledere, pedeller, administrationschefer, økonomichefer, indkøbschefer og -koordinatorer, mv.

Det er gratis for institutionsrepræsentanter at deltage på dagen.

Læs mere her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K