Del

SDBF

SDBF, Skolernes Digitale Blanket Flow, er nu ved at være godt i gennem en pilotfase på 5 skoler. Der er blevet rettet, skrevet til og trukket fra og udviklet nye blanketter, og systemet er nu ved at klar til at blive rullet ud på skolerne.

Alle skoler har haft mulighed for af indmelde deres interesse for at gå med i systemet, og de første 12 skoler er udvalgt til at komme med i første bølge. Disse skoler får direkte besked. Anden bølge bliver i efterår 2013, og tredje bølge forventes omkring årsskiftet.

Den 6. juni er der informationsmøde i Fredericia, hvor der bliver mulighed for at stifte bekendtskab med systemet og stille spørgsmål til både styregruppen og leverandøren. Den 17. juni er der et tilsvarende møde i Køge. Det er stadig muligt at tilmelde sig møderne. Det sker til swu@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk med angivelse af hvor mange der deltager fra skolen og om man ønsker at deltage i Fredericia eller Køge.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K