Del

Skriftlighed omkring virksomhedsforlagt undervisning

Danske Erhvervsskoler er blevet kontaktet af ministeriet for Børn og Undervisning, der gør opmærksom på at flere skoler ikke i tilstrækkelig grad lever op til formalia vedrørende skriftlighed i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning.

Konkret drejer det sig om manglende skriftlighed i aftalerne med virksomhederne og manglende underskrifter fra virksomhedernes side.
I denne sammenhæng gør ministeriet gøre opmærksom på, at alle retlige bindende aftaler om erhvervsuddannelse skal være skriftlige og underskrevet af begge parter.

Danske Erhvervsskoler vil derfor opfordre alle skoler til at gå produceren for skriftlighed igennem, så vi skaber optimal kvalitet i sagsbehandlingen.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K