Del

Temadag for alle hhx - og htx-ledere

Gymnasieudvalget planlægger igen i år at afholde en fælles temadag for alle lederne af hhx og htx
Årets tema bliver branding af uddannelserne, - et projekt som sigter mod, at uddannelserne i højere grad bliver alment kendt og anerkendt især som studieforberedende uddannelser af høj kvalitet med særlige profiler, som derfor vil tiltrække endnu flere kvalificerede og interesserede elever. Brandingen skal være en fælles platform for alle skoler. Der skal ikke være tale om overflade, men om skolernes reelle praksis. Uddannelserne skal være kendt for at give eleverne:

  • Særlige fag som tilbyder en ”ny verden” i forlængelse af folkeskolen, -en verden som også har fokus på erhvervslivet.
  • En undervisning som tager afsæt i virkeligheden med væsentlige elementer af projekt og case-pædagogik.
  • Et indhold i alle fag, der er farvet af innovativ tænkning og af business hhv. science.
  • Undervisning af engagerede lærere med erfaringer fra erhvervslivet.

 

Årets temamøde afholdes i København den 4. og 5. september og mødet slutter med, at alle lederne deltager i finalen og i præmieuddelingen i den landsdækkende for hhx og htx elever. De dygtige elever skal hyldes!

Information om tilmelding følger.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K