Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler er blevet kontaktet af Oxford Research og Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise vedrørende en ansøgning til Industriens Fond om et projekt kaldet ”Den entreprenante erhvervsskole”.

Projektets formål er at afdække, hvad og hvordan de tekniske erhvervsskoler arbejder med innovation og iværksætteri.
Danske Erhvervsskoler skal stå som ledende partner, og projektet skal forankres i EUD-udvalget. Finn Karlsen vil repræsentere EUD-udvalget suppleret af Christian Schultz. Selve projektet vil udføres og administreres af Oxford Research, og Danske Erhvervsskolers primære opgaver vil være af strategisk, kvalitativ og kommunikationsmæssig natur.
Projektets budget er på ca. 4 mio. kr og forventes gennemført over ca. to år.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev