Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen sendte to dokumentationsvejledninger til skolerne den 28. februar om henholdsvis dokumentation ved KTSTs tilsyn og dokumentation af regeloverholdelse.

Kravet om dokumentationsvejledning er en opfølgning på kulegravningen og et af initiativerne til at forebygge misbrug af AMU, som ministeren varslede for et år siden.
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udarbejdede to udkast til dokumentationsvejledning. Det første udkast kommenterede leder- og bestyrelsesforeninger på et indbudt møde, hvorefter KTST udarbejdede det andet udkast til skriftlig høring.

I den skriftlige høring til andet udkast anbefalede DE-L en vejledning, hvor det tydeligt fremgår, at basisdokumentation som udgangspunkt findes digitalt og er baseret på de elektroniske platforme og den dokumentation, der i forvejen skabes ved arbejdet med AMU.
For at bidrage til sammenhængen mellem dokumentationskrav og de digitale systemet nedsatte VEU-udvalget en arbejdsgruppe i efteråret 2012, som har ydet et væsentligt bidrag til den udsendte dokumentationsvejledning.

På arbejdsgruppens første møde blev det oprindelige udkast fra KTST kommenteret. 7 skoler var repræsenteret og kommentarerne gik primært på manglende overskuelighed i dokumentet. Flere konstruktive forslag blev drøftet. KTST inviterede to-tre af skolerne med i en endnu mindre arbejdsgruppe til at hjælpe med at omskrive det oprindelige udkast. Efter to måneder intenst arbejde med vejledningen og et par møder med KTST, har skolerne nu fået to vejledninger, hvoraf det tydeligt fremgår om det er informationer der automatisk findes elektronisk og hvad der særligt skal opbevares.

Fra arbejdsgruppen siger Tina Møller Steenstup, Tech College Aalborg:
- Det har været et positivt forløb, at arbejde med tilblivelse af en vejledning på denne måde. KTST har lyttet meget til skolernes behov og ønsker og samtidig kommet med fyldestgørende forklaring på de punkter, hvor skolerne gerne ville have været hørt.

  Læs dokumentationsvejledningen her på ministeriets hjemmeside.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev