Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 
 
 
 
 

Finn Karlsen , direktør på EUC Syd og David Jensen, Uddannelsesdirektør på Niels Brock har holdt møde med MBU om de handlingsplaner for øget gennemførelse 2013, som skolerne skal aflevere senere i april.

På mødet diskuterede man blandt andet: Hvordan DE-L og skolerne kan øge samarbejdet med ministeriet omkring udformning og indhold af handlingsplaner og dokumentation, og hvordan man kan dele gode erfaringer med at skrive handlingsplanerne ind i skolernes strategi (nogle skoler er langt).
Et andet vigtigt punkt var ”terminologi vs. frihedsgrader ”. DE-L’s oplevelse er, at skolerne kan blive en "smule forpustede", når de læser ministeriets definitioner af de enkelte områder, så derfor efterlyste DE-L, at MBU tydeliggør sine forventninger til skolerne og mere præcist definerer, hvad ministeriet forstår ved fx pædagogisk ledelse, så skolerne har nogle rammer og sigtepunkter. Alternativt vil skolerne selv arbejde med at definere, hvad de forstår ved fx pædagogisk ledelse. Endelig blev det diskuteret om handlingsplaner har den ønskede effekt.

En af konklusionerne var, at MBU nedtonede dokumentationskravene og understegede, at de lægger mere vægt på de kvalitative elementer, dvs. hvad der søges opnået med indsatsområderne. Hvilket fx indebærer, at skolerne skal forklare, hvordan de dokumenterer.

Danske Erhvervsskoler foreslog, at man ændrer godkendelsestidspunktet, så det korresponderer med skolernes bestyrelser, der godkender i oktober. MBU anerkendte den uheldige kadence og noterede sig indsigelsen.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at MBU ingen planer har i forhold at erstatte handlingsplanerne med andre initiativer.

 

 

Skolens handlingsplan for øget gennemførelse 2013 skal underskrives af skolens bestyrelsesformand og indsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning senest den 15. april 2013 til mailadressen: UVAEFU1@uvm.dk

Handlingsplanerne vil som hidtil give anledning til en dialog mellem ministeriet og skolen. Resultatet heraf vil fremgå af ministeriets kvitteringsbrev i slutningen af denne proces.

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev