Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 
 
 
 
 

I øjeblikket forhandler Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen med Uddannelsesforbundet og Handelsskolernes Lærerforening om en ny aftale for de overenskomstansatte lærere på erhvervsskolerne i Forligsinstitutionen. Lykkes det ikke parterne at nå til en forhandlingsløsning, er de overenskomstansatte lærere lockoutet fra 1. april. Forligsmanden har dog mulighed for at udsætte konflikten to gange 14 dage.

Sideløbende forhandler Moderniseringsstyrelsen med C010 på vegne af de lærere, der er tjenestemænd eller ansat på tjenestemandslignende vilkår om deres fremtidige vilkår for løn og arbejdstid. Disse lærere vil ikke være omfattet af en eventuel lockout. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan centralorganisationerne kræve spørgsmålet forelagt for Lønningsrådet. På baggrund af Lønningsrådets udtalelse træffer finansministeren afgørelse.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev