Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 
 
 
 
 

OK13 er ikke i sig selv vigtig. De nye fleksible rammer for planlægningen af arbejdsopgaver er et middel til at nå målet om bedre undervisning, så vi kan få den bedst uddannede generation i Danmarkshistorien.

Rammerne for undervisningen er en ting. Noget helt andet er indholdet og den vision, vi har for vores uddannelser. I bund og grund handler ændringerne i OK13 om at give nogle bedre rammer for undervisningen, pointerede Lars Mortensen, afdelingschef i Ministeriets for Børn og Undervisnings afdeling for ungdoms- og voksenuddannelser.

- Nu skal vi gøre os nogle overvejelser om, hvad vi skal bruge den nye deregulering til, siger Lars Mortensen indledningsvist på orienteringsmødet om OK13.

Mere lærer- elevtid

Regeringen har et overordnet mål om at få den bedst uddannede generation i Danmarkshistorien. Det indebærer blandt andet, at alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan, at uddannelserne skal mindske betydningen af negativ social arv, og elevernes og kursisternes trivsel skal øges. Vejene til at nå målene og løse de udfordringer, som det danske uddannelsessystem står over for, er blandt andet brolagt med de mere fleksible rammer for planlægningen af arbejdsopgaverne ude på skolerne.

På Lars Mortensens slides står blandt andet, at lærere og elever og voksenkursister skal have mere tid sammen til undervisning og læring. Der skal være mere lektiehjælp og arbejde med tilstedeværelse af lærerne - og mere differentieret, målrettet og elevtilpasset undervisning.

- Lærerne skal bringe eleven i mål i en sammenhæng, ikke bare inden for det enkelte fag, pointerer Lars Mortensen.

Færre røde streger

En anden tanke er, at lærerne i højere grad skal deles om undervisningsmaterialet. De skal i højere grad fungere som coach og vejleder, og så vil nogle af de ressourcetunge skriftlige opgaver formentlig blive afløst af noget andet.  

- Er det en god ide med alle de afleveringer med røde streger. Der er nogle ting, man skal overveje, hvordan man gør bedst, lyder det fra Lars Mortensen.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev