Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 13 er en stor ledelsesudfordring

Danske Erhvervsskoler har nedsat en række ekspertgrupper med repræsentanter fra skoler med hhx og htx. Baggrunden er aftalen om den ny overenskomst for gymnasielærerne og arbejdet med at normalisere arbejdstidsreglerne.

- Min opgave bliver at klæde lederne ordentligt på, siger René van Laer, direktør for Handelsskolen København Nord.

Han er en del af den gruppe af ledere fra erhvervsskolerne, der en eftermiddag er samlet hos Danske Erhvervsskoler i Ny Vestergade for at udveksle ideer til, hvordan man ude på skolerne implementerer OK 13 og de nye rammer for planlægningen af lærernes arbejdstid.

Fremadrettet er det nemlig slut med at tælle timer og have helt fastlagte regler for fx, hvor meget forberedelsestid en undervisningstime udløser. Det giver skolerne flere muligheder, men det giver også lederne på de forskellige studieretninger en række udfordringer, som de ikke er vant til. De skal nemlig til at vurdere, hvor meget tid den enkelte medarbejders forskellige opgaver tager. Der bliver mulighed for at tage individuelle hensyn, og det betyder, at nogle vil få mere at lave, mens andre vil få mindre at lave, som en af ekspertgruppens medlemmer formulerer det. Hele øvelsen bliver en stor omvæltning for lærerne, men i særdeleshed også for lederne, der siden starten af halvfemserne har været vant til at tælle timer.

- Det her kræver meget mere ledelse med fokus på indholdet, end vi har været vant til, konstaterer Allan T. Nielsen, der er uddannelseschef på TEC.

Ekspertgruppen diskuterer forskellige måder planlægningen fremover kan organiseres. Et andet emne er, hvor mange timer lærerne fremadrettet skal være på skolen, om det er ideen, at det stadig skal være muligt at arbejde hjemme, eller om alle 37 timer skal foregå på skolen.

Alle er imidlertid overbevist om, at det er lederne, der står overfor de største udfordringer. De skal lære at lede på en ny måde. Og det er essentielt.

- Det er vigtigt at slå fast, at vi ikke vil bruge det gamle system. Hvis vi gør det, så skyder vi os selv i foden.

Kort og godt om implementeringen af OK 13 bliver offentliggjort til april, og den vil blandt andet blive delt ud på Danske Erhvervsskolers årsmøde.

Det første ekspertgruppemøde bestod af:

Direktør René van Laer - Handelsskolen København Nord

Vicedirektør Steffen Lund - CPH West

Uddannelseschef Allan T. Nielsen - TEC

 Direktør Jørgen Sloth - Roskilde Handelsskole

Konsulent Jesper Jans - Danske Erhvervsskoler

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev