Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 
 
 
 
 

Htx i Holstebro er den htx-uddannelsesinstitution i landet, der har den største overgangsfrekvens fra grundskolen. Efter sommerferien begynder 203 elever i 1.g på skolen, og det er en stigning på 40 procent i forhold til sidste år.

Hvordan gør de det? Det spørgsmål kan man med rette spørge sig selv eller endnu bedre rektor Karsten Søndertoft. Han står nemlig i spidsen for en meget succesfuld htx-uddannelsesinstitution, der siden år 2000 har haft en støt stigning i antallet af elever. Næste skoleår begynder 203 elever i skolens 1.g klasser – en noget markant stigning på 40 procent i forhold til året forinden. Og dermed haler uddannelsen godt ind på byens almene gymnasium.

Det er imidlertid ikke Karsten Søndertofts facon at sammenligne sig med stx. Hvis man kopierer en anden, så ender man altid som nummer to, er hans indstilling. Tværtimod skal htx netop profilere sig på sine særegne styrker. Og det er den stærke profil sammenholdt med en masse andre faktorer, der har gjort forskellen for htx i Holstebro, tror Karsten Søndertoft.

 

Vision og værdier

- Det er vigtigt, at man som leder har en vision og finder frem til skolens kerneværdier. Vi er stærke på naturvidenskab og teknologi, og vi har nogle medarbejdere, der er gode til at gøre disse fag eksperimentelle og anvendelsesorienterede, sådan at vi adskiller os fra andre uddannelser med vægt på disse fag, siger Karsten Søndertoft.

Karsten Søndertoft fremhæver også sit tætte samspil med dygtige medarbejdere, som en anden vigtig årsag til skolens succes. Der hersker en god kultur for igangsætning af nye initiativer, der bidrager til uddannelsens kendskab, studiemiljøet eller fagligheden.

- Man skal desuden være professionel i alt, hvad man gør, siger han og uddyber, at det selvfølgelig gælder alt, hvad der vedrører undervisningen, men også fx samarbejde med eksterne, kommunikation, arrangementer etc.  

Skolen gør også meget ud af at åbne sig overfor grundskolen. Fx har skolen to 10. klasses initiativer – et samarbejde med det lokale 10. klasses center omkring en science-linje og en medie-it linje. Det indebærer, at eleverne bliver undervist på htx en gang om ugen. Derudover har skolen en række innovationsprojekter for 8. klasser.

 

Åben for grundskolen

- De nye initiativer tager nogle kræfter, men det giver også en ny dynamik. Vi har besøg af 1.750 grundskoleelever i løbet af et år, hvor vi tidligere via brobygning havde besøg af cirka det halve, fortæller Karsten Søndertoft.

Det er ikke kun i forhold til elevsøgningen, at htx i Holstebro klarer sig flot. En undersøgelse af elevers trivsel giver gode point til skolen, og den ligger med sit karaktergennemsnit på 7,3 fra 2012 på listen over de 37 gymnasier, der tilsammen udgør top ti over landets højeste eksamensgennemsnit.

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev