Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 
 
 
 
 

Regeringens overordnede mål med SU-reformudspillet er at få de studerende hurtigere igennem deres uddannelser og at spare 2 mia. kroner.

Regeringens nyligt udsendte forslag til en SU-reform vil, hvis den bliver vedtaget, påvirke erhvervsuddannelserne på tre punkter:

1.       En af de begrænsninger, der tænkes indført, er, at unge maksimalt kan begynde på fem erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Den begrænsning bakker Danske Erhvervsskoler op om.

2.       Der vil ikke længere blive givet SU til enkeltfagskurser. Et forslag danske erhvervsskoler bakker op om.

3.       Det tredje punkt er det mest problematiske. Det foreslås i reformen, at går der mere end 2 år, fra man afslutter sin ungdomsuddannelse, til man påbegynder en videregående uddannelse, strammes SU vilkårene, og man mister retten til et såkaldt fjumreår. Det betyder, at den videregående uddannelse skal gennemføre på normeret tid. Dette forslag bakker Danske Erhvervsskoler ikke op om.

SU-reformudspillet har været sendt til høring.

Læs høringssvaret fra Danske Erhvervsskoler- Lederne her

 
 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev