Del

Censorbanken

I Danske Erhvervsskoler arbejder vi med en fornyelse af principperne bag censorbanken, som konsekvens af OK 13. Der er ikke længere fastsat centrale tidsmæssige normer for mundtlig censur. Dette indebærer stor sandsynlighed for, at der at de enkelte skoler beregner omkostningerne ved, at en af skolens  lærere er censor på en anden skole forskelligt, og at indberetningerne til censorbanken derfor  sker på forskelligt grundlag.  Planen er derfor at finde en gennemsnitlig standarttakst, som gælder for al  mundtlig censur, således at denne standarttakst er et fælles grundlag ved indberetning til censorbanken. Der er samtidig drøftelser med Rektorforeningen  som tilsvarende går på at finde en fælles afregningstakst som skal bruges lærere fra hhx eller htx  er censorer på stx eller omvendt.”

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K