Del

Direktørmøde oktober 2013

EUD-reform, forslag til finanslov 2014, branding, AMU, tilsyn og kontanthjælpsreform...  
Erhvervsskoledirektørerne kom vidt omkring og var meget åbenhjertige og diskussionslystne, da de var samlet i København til direktørmøde den 8.-9. oktober. Det altoverskyggende tema blev regeringens netop offentliggjorte EUD-reformudspil.

EUD-reformen og dialog med UVM

Indledningsvis bød Peter Amstrup, formand for DE-L, velkommen, hvorefter han lagde op til en strategidiskussion i forhold til reformudspillet, for som han sagde: – Vi bliver nødt til at prioritere vores indsats op til reformforhandlingerne og beslutte, hvad det er vigtigst for os at prøve at få justeret og ændret. Vi skal have lagt en strategi.
Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler redegjorde for hovedtrækkene i foreningens arbejde i forhold til reformudspillet og for, hvordan man forudser processen vil blive: -Vi forventer de politiske forhandlinger går i gang efter kommunalvalget, og forhåbentlig bliver de færdige før jul, sagde Lars Kunov.
Departementschef Jesper Fisker, afdelingscchef Lars Mortensen og kontorchef Jørgen T. Møller kom fra Undervisningsministeriet og gav en grundig gennemgang af selve reformen, og hvilke måltal regeringen har sat sig for erhvervsuddannelsesområdet.
- Erhvervsuddannelserne befinder sig på en smeltende isflage, og det er en alvorlig situation for os alle. Derfor ønsker regeringen med dette ambitiøse reformudspil at ændre udviklingen. Målet er, at 25 % af de unge skal direkte fra folkeskolen og ind på en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 % i 2025, sagde Jesper Fisker.
Efter gennemgangene var der en frugtbar debat om reformudspillet, og direktørkredsen enedes om at prioritere fem indsatsområder.

De fem områder DE-L vil arbejde på at få ændret/påvirket i løbet af de politiske forhandlinger af reformen er:


1. Tilbyd også den merkantile EUX-model på de tekniske erhvervsuddannelser.
2. Fjernelse af kvoterne.
3. Forlæng den fagspecifikke grundforløbsdel
4. Læg de planlagte EUD-klasser på erhvervsskolerne
5. Afskaffelse af den korte studentervej til de merkantile uddannelser

FFL2014

Lars Kunov gav også en status på foreningens arbejde med Forslaget til finanslov 2014. Lars Kunov sagde blandt andet:
- Meget kommer til at handle om reformen den kommende tid, men det betyder ikke, at vi glemmer udspillet til finansloven for 2014.

Branding af erhvervsuddannelsen og AMU

Et helt andet og også meget interessant programpunkt var branding af erhvervsuddannelserne, hvor blandt andre Poul Søe Jeppsen og Martin Rytter fra Aalborg Handelsskole holdt et spændende oplæg. De præsenterede et forslag om en brandingklub for skolerne, hvor ideen var, at man i fællesskab kunne arbejde for branding af alle de erhvervsgymnasiale uddannelser blandt andet via en ny fælles hjemmeside.
(Vil du høre mere om brandingklubben er man meget velkommen til at kontakte Poul Søe Jeppesen på psj@remove-this.ah.dk)

Kvalitets- og tilsynsstyrelsens fokus

Jacob Holbraad, der er nytiltrådt direktør for Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, kom og gav en gennemgang af, hvilket fokus styrelsen tillægger størst værdi i arbejdet med at sikre tilsynet på de erhvervsrettede uddannelser herunder AMU. Han appellerede til et meget åbent samarbejde og dialog med skolerne, hvilket direktørkredsen var meget tilfreds med.
- Jeg hører, at I ønsker transparens blandt andet i forhold til, hvilke tal I vil blive målt på. Det er jeg helt enig i. Indikatorerne kommer til at ligge på tilsynsportalen, så man altid ved, hvilke parametre man bliver målt på, lovede Jacob Holbraad.

De unge i kontanthjælpsreformen

Den nye kontanthjælpsreform træder i kraft den 1. januar 2014. Et af målene med reformen er at få flest mulige unge ud af kontanthjælpssystemet og i gang med en uddannelse.
Reformen vil betyde store forandringer, ikke kun for de unge, der er på uddannelseshjælp, men også for de uddannelsesinstitutioner, der skal uddanne disse unge. Jens Erik Zebis, der er kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen, kom og fortalte om kontanthjælpsreformen.
- Regeringens ambition med reformen er, at unge ikke skal være på kontanthjælp; og at de unge, der kan – skal i gang med uddannelse. Konkret betyder det, at de unge fremadrettet skal opleve en tidlig indsats og tæt opfølgning. Og de unge, der viser sig at være ”åbenlyst uddannelsesparate”, skal visiteres direkte i uddannelse, eller arbejde for deres ydelse, indtil de kan påbegynde uddannelse. De unge, der har brug for en mere målrettet hjælp og støtte, inden de kan påbegynde en uddannelse, som er realistisk at gennemføre, skal tilbydes den hjælp, fortæller Jens Erik Zebis, kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Et af de forslag, der ligger i reformen, er muligheden for at flytte vejledningen af de unge og jobcenteret ud på en uddannelsesinstitution. Det har man allerede god erfaring med flere steder i landet blandt andet på Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse i Slagelse.

Læs mere om kontanthjælpsreformen i det seneste nummer af Praxis

Danske Erhvervsskoler inviterer til konference om kontanthjælpsreformen den 21. november, hvor blandt andre beskæftigelsesminister Mette Frederiksen kommer og holder oplæg.
Læs mere her

 

Vi må stå sammen

Peter Enevold, næstformand i DE-L afsluttede det meget vellykkede direktørmøde med ordene:
- Det er vigtigt, at vi står sammen. Både i forhold til udfordringerne, der kommer i forbindelse med kontanthjælpsreformen og ikke mindst med arbejdet med EUD-reformen. Husk at tage fat lokalt og prøve at påvirke meningsdannere og jeres netværk. Herfra lover vi, at vi også tager fat i arbejdet med taxameterforskellene.

Næste direktørmøde bliver tirsdag den 4. februar. Tid og sted bliver offentliggjort inden jul.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K