Del

Lovpligtig digital postkasse

Den 1. november 2013 bliver der lovpligtigt for alle med et CVR-nummer, at have en digital postkasse til Digital Post fra det offentlige.

Alle Erhvervsskoler har allerede denne lovpligtige digitale postkasse. I behøver derfor ikke foretage jer yderligere, og I vil ligeledes modtage en skrivelse fra Erhvervsstyrelsen, herom.

Fra den 1. november har den digitale postkasse samme status som jeres fysiske postkasse, og der betyder derfor, at I har ansvar for at læse den digitale post, som I modtager løbende. Ideen med denne digitale postkasse er, at I fremover vil modtage langt mere digital post fra alle offentlige myndigheder. Dette er ligeledes med til at underbygge hele digitaliseringsstrategien. 

DE anbefaler at I snarest får indarbejdet rutiner der sikre at al relevant post der modtages i den nye postkasse behandles.”

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K