Del

Sundhedsgruppen

Danske Erhvervsskole – Lederne har nedsat en sundhedsgruppe til at varetage sundhedsdagsordnen.

Sundhedsgruppen består foreløbigt af Morten Emborg, uddannelsesdirektør ZBC, og Lars Vesløv, Uddannelseschef Campus Bornholm og vil referere til DE-L’s bestyrelse. Gruppen skal være bindeled mellem erhvervsskolerne og udbydere af sundhedsinitiativer, som har til formål at højne elevernes trivsel og læring, og derved hæve gennemførelsesprocenten på de erhvervsfaglige uddannelser. Gruppen skal arbejde på et praktisk niveau i forhold til at kommunikere og sprede bedste praksis på skolerne. Gruppen skal desuden arbejde med at løfte skolernes sundhedsinitiativer til et strategisk niveau, som legitimation af foreningens politiske arbejde fx i forbindelse med børne- og undervisningsministerens ”læring i bevægelse” projekt. Gruppens arbejde skal således hjælpe til at give foreningen en ballast på sundhedsområdet, således at foreningen kan indgå politiske drøftelser om emnet.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K