Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev april 2015

 
 
 
 

Et inspirerende årsmøde

Mange tak for et veloverstået Årsmøde15 og afholdelsen af generalforsamling i DE-B. Tak for indsatsen til de afgåede bestyrelsesmedlemmer i DE-B og velkommen til de nyvalgte medlemmer i bestyrelsen. Jeg ser frem til vores samarbejde.

Jeg synes, vi havde et rigtig godt og inspirerende årsmøde med spændende oplæg og talkshops og ikke mindst rigtig mange engagerede deltagere.
Personligt synes jeg, Ove Kaj Pedersen fra CBS satte en god ramme for årsmødet, og debatten på dag to, mellem undervisningsminister Christine Antorini og Mai Mercado, var et godt eksempel på, at erhvervsskolesektoren har politikernes fulde opmærksomhed.

Som formand for DE-B’s bestyrelse glæder jeg mig til at komme i gang med arbejdet i den nyvalgte bestyrelse. Vi holder konstituerende møde og strategiseminar den 4. maj. Jeg forudser, at bestyrelsens arbejde det kommende år blandt andet bliver at få afsluttet forberedelserne til eud-reformen. Resultatet fra strategimødet vil blive omtalt i det næste nyhedsbrev. 

Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne

Årsmøde15 var et tilløbsstykke

Op mod 600 deltagere var med i Nyborg, da Danske Erhvervsskoler afholdt årsmøde. Det overordnede tema var: Er vi parate til fremtiden?

Talkshops, spørgeboder og markedsplads, oplæg og læringskolonner, ministerbesøg, film og popcorn. Der var meget at komme efter for de engagerede deltagere på årsmødet.  


Se eller gense videoer fra talkshops og powerpoints fra læringskolonnerne.

Generalforsamling 2015

Forud for årsmødet holdt Danske Erhvervskoler - Bestyrelserne generalforsamling.

Der var blandt andet valg til bestyrelsen. Ønsker man at læse DE-B's skriftlige beretning, findes den i generalforsamlingsmappen i linket neden for.


Se den nye bestyrelse her
Læs Generalforsamlingsmappen

Mindeprisen gik til til to ambassadører for produktionsdanmark

Undervisningsminister Christine Antorini overrakte overlærer M. Rasmussens Mindepris på Danske Erhvervsskolers årsmøde.

Prisen gik til tidligere formand for Dansk Metal, Thorkild E. Jensen og Bo Stærmose, fhv. formand for fremstillingsindustrien i DI. De to prismodtagere fik prisen for gennem en årrække at have italesat, at Danmark ikke kun kan leve af at være et vidensland, men også fortsat skal være et produktionsland.


Læs mere

Status på sagen om Lectio

Efter al sandsynlighed er der fundet en foreløbig løsning på udfordringen omkring Lectio.

Alle skoler opfordres dog fortsat til at sikre kontrakter og databehandleraftaler. Når den endelige bekendtgørelse foreligger, orienteres skolerne direkte.


Læs mere

Fokus på samarbejdet med folkeskolen

Mange erhvervsskoler ønsker at udvide samarbejdet med folkeskoler, efterskoler og privatskoler.

86 procent af erhvervsskolerne har konkret planer om samarbejde med de lokale folkeskoler. Målet er at kvalificere de unges valg af uddannelse og tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne. Danske Erhvervskoler - Bestyrelserne har samlet en række cases om samarbejder mellem erhvervsskoler og grundskoler i et digitalt inspirationskatalog.


Se inspirationskataloget her 

Nye rapporter fra CeFu

Foreningen Center for Ungdomsforskning har offentliggjort tre nye rapporter, der kan downloades fra deres hjemmeside.

Rapport: Mod en tættere kobling mellem skole og praktik - Erfaringer fra 21 forsøgs- og udviklingsprojekter på 18 erhvervsskoler.

Rapport: På kanten af skolen - skoletilknytning og forebyggelse i et ungdomsperspektiv.

Rapport: Unges uddannelsesvalg i tal - Centrale konklusioner fra midtvejsrapporten i forsøgs- og udviklingsprojektet ‘Fremtidens Valg og Vejledning’. 


Se mere på cefu.dk

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev