Del

Ny undervisningsminister og nyt regeringsgrundlag

Som bekendt fik Danmark en ny Venstre-regering i slutningen af juni 2015 og det betød jo også en ny minister for ungdoms- og voksenuddannelser, Ellen Trane Nørby.

Danske Erhvervsskoler har allerede haft det første møde med ministeren før sommerferien, hvor Peter Amstrup og Lars Kunov deltog (Per Påskesen var forhindret).

Det var et positivt møde, hvor ministeren var tydeligt engageret og allerede havde sat sig ind i en række af de centrale problemstillinger. DE nævnte bl.a. søgningen til EUD, erhvervsfaglige suppleringskurser, praktikpladser, serviceeftersyn af gymnasiet og nytænkning af VEU. Der blev også talt om regeringsgrundlaget, hvor regeringen vil nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til at forbedre ungdomsuddannelsernes indbyrdes sammenhæng.

DE understregede vigtigheden af, at der kom praktikere med i ekspertgruppen og tilbød at stille med en repræsentant. Hvis du vil se, hvad regeringen skriver om ungdomsuddannelser i regeringsgrundlaget, så kig her (s.18-19)

Hvad angår voksenuddannelser er de ikke nævnt direkte i regeringsgrundlaget - kun som uddannelse i forbindelse med de trepartsdrøftelser, regeringen vil indkalde arbejdsmarkedets parter til for at sikre et arbejdsmarked med høj beskæftigelse.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K