Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev februar 2015

 
 
 
 

Årsmøde15 – Er vi parate til fremtiden?

Det er mig en glæde at byde jer alle velkommen til at deltage i Danske Erhvervsskolers Årsmøde15 den 22.-23. april i Nyborg.

Det bliver to spændende dage med interessante input fra en række videnspersoner, der vil give deres bud på fremtiden. De vil tage udgangspunkt i den udvikling, der har ført os til, hvor vi er i dag, og komme med bud på, hvilken rolle erhvervsskolerne skal spille fremover.

Der bliver også tid til ministerbesøg og spørgeboder med medarbejdere fra UVM, der stiller op til uformelle drøftelser om fx finansloven. Der bliver nok at komme efter. Jeg håber, vi ses.

Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne

Tilmeldingen er åben

Tilmelding til Årsmøde og generalforsamling 2015

Der er åbent for tilmelding til Danske Erhvervsskolers Årsmøde på Nyborg Strand den 22.-23. april. Tilmeldingfristen er den 11. marts.

Glæd dig til Årsmøde15. Der bliver spændende "talkshops", spørgeboder med repræsentanter fra UVM, ministerbesøg, debat og meget mere.
Forud for Årsmøde15 den 22. april afholder DE-B generalforsamling.


Tilmelding til både årsmøde og generalforsamling er åben frem til 11. marts.

Kort og Godt om kvalitetsmål

DE-B og DE-L har netop udsendt en ny udgave af Kort og Godt. Denne gang om kvalitetsmål.

For at understøtte kvalitetsarbejdet er der netop blevet udarbejdet en ny pjece om det strategiske arbejde med kvalitetssikring.


Download: Kort og Godt om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

Samlet oversigt over alle Kort og Godt 

OK15: Enighed om overenskomster for statens ansatte

Den 6. februar 2015 blev der opnået enighed mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne (AC) om nye overenskomster på statens område.


Læs mere

HR konference: Den vigtigste tid er nu

Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler har netop afholdt fælles HR-temadag om professionel kapital.

80 deltagere havde fundet vej til Middelfart til HR- konferencen, og alle fik input om både human-, social- og beslutningskapital.


Læs mere

Evaluering af indsats for ungdomsorganisationers adgang til skoler

Ungdomsuddannelsesinstitutionerne slår gerne dørene op for ungdomspolitikerne.

Danske Erhvervsskoler har deltaget i et evalueringsmøde om virkningen af "Kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelser".
Den viser, at ungdomsorganisationerne meget sjældent får afslag på at komme på besøg.

Evaluering af indsatsen for at skaffe praktikpladser

I slutningen af januar kom to rapporter fra Undervisningsministeriet om praktikpladssituationen.

Det drejede sig om Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af alle praktikcentre og Deloittes rapport om praktikpladspotentialet i de danske virksomheder. På baggrund af EVA’s rapport om praktikcentrene og den nye udbudsrunde af skolepraktik i 2017 arbejder DE-L’s EUD-udvalg med at formulere en række anbefalinger til, hvad praktikcentrene skal arbejde videre med og hvad der giver mening at måle praktikcentrenes indsats på. Det sker i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe, der består af fem praktikcenterchefer.


Læs rapporterne, mere om EUD-udvalgets arbejde og en case fra KTS her

6 ugers jobrettet uddannelse

Positivlisterne til 6 ugers jobrettet uddannelse blev meddelt kort før jul.

Nu er der gang i det store koordinerings- og planlægningsarbejde.


Læs mere

Centres of Excellence

EUD-reformen sætter fokus på, at alle skal udfordres – også de dygtigste.

Centres of Excellence har udviklet og gennemført en række forskellige forløb for talenter – fra valgfrie specialefag på højt fagfagligt niveau til talentspor (et helt hovedforløb), der nu indgår i reformen af erhvervsuddannelserne. Erfaringerne fra arbejdet med talentforløb er blevet samlet i en foreløbig evaluering. Evalueringen sætter fokus på, hvad talent i erhvervsuddannelserne er, og at talentforløb har en afsmittende effekt på de ordinære uddannelser. Projektet blev startet i 2010 af Industriens Fond og Dansk Industri i samarbejde med fire erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole, Mercantec, TEC og Københavns Tekniske Skole.


 Læs mere

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

22.4.2015: Årsmøde

Læs mere her

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev