Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev januar 2015

 
 
 
 

Kvalitet på dagsordenen

I den nye EUD-reform er der fastsat fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling. De bliver udmøntet i en række kvalitetsindikatorer, som skolerne og sektoren vil blive målt på. De centrale kvalitetsindikatorer skal spille sammen med skolernes lokale kvalitetsarbejde og de evalueringspunkter, der allerede er opstillet fx for praktikcentre og implementeringen af OK13.

De klare mål med reformen bliver centrale i bestyrelsernes og ledernes arbejde de kommende år, og derfor har Danske Erhvervsskoler udarbejdet en udgave af Kort og Godt om netop kvalitetsmål. Guiden er på trapperne og vil blive sendt til alle bestyrelsesmedlemmer inden for nær fremtid. God arbejdslyst.

Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne 

Tusindvis af forældre til Skills-aften

DM i Skills overgik endnu en gang sig selv med ikke mindre end 68.000 besøgende i år. Et nyt initiativ var forældreaftenen. Den var populær.

Tusindvis af forældre og børn tog imod tilbuddet om at opleve erhvervsuddannelserne på nærmeste hold til DM i Skills. Læs mere her.
Derudover var der en særlig forældreaften med blandt andet Mads Steffensen og et panel bestående af Stine Bosse, Mette Blomsterberg og Mathias Tesfaye.


Læs mere.

OK15

Forhandlingerne er skudt i gang.

Du kan følge forhandlingerne på FOKUS om OK15 på hjemmesiden.


Læs mere

Bestyrelseskurser var populære

DE-B's bestyrelseskurser var et tilløbsstykke og blev flot evalueret. Der planlægges opfølgning til efteråret.

DE-B har gennem det seneste halve år afholdt en række kurser for bestyrelsesmedlemmer. Først for nyudpegede medlemmer (Trin 1), derefter en kursusrække særligt rettet mod formandsskaber og senest to fortsætterkurser om strategi (Trin 2).
Kurserne har været utroligt populære, og mere end 170 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i kurserne.
DE-B planlægger en opfølgning på kurserne i efteråret 2015 herunder også et kursus særligt rettet mod elevrepræsentanter.


Se input fra kurserne

Kort og Godt

Danske Erhvervsskoler udgiver løbende folderne "Kort og Godt" om aktuelle emner.

I løbet af kort tid udkommer endnu en, Kort og Godt om kvalitetsmål. Hvis du er bestyrelsesmedlem på en erhvervsskole, modtager du Kort og Godt direkte i din mailbox.
Det seneste år har Danske Erhvervsskoler udgivet:

Kort og Godt om fusioner

Kort og Godt om Erhvervsskoleregnskabet

Kort og Godt om EUD-reformen til bestyrelserne

Kort og Godt om bestyrelsernes strategiske arbejde.

HR-konference om professionel kapital på erhvervsudannelserne

Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler afholder fælles HR-Temadag torsdag den 26. februar 2015 på Comwell i Middelfart.

Hovedemnet for HR-Temadagen er professionel kapital på erhvervsuddannelserne. HR-Temadagen henvender sig primært til skolernes ledere, uddannelseschefer, HR-personale samt medarbejdere, der til dagligt beskæftiger sig med ledelse, udvikling af ledelse og medarbejdertrivsel. 


Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne

GL tilbyder kvit og frit alle skoler med gymnasiale uddannelser hjælp til at afdække skolens professionelle kapital.

Fokus på professionel kapital giver efter sigende ikke alene bedre kvalitet i undervisningen, det giver også højere produktivitet og forbedrer arbejdsmiljøet. Konceptet "professionel kapital" skal opfattes som et samarbejdsværktøj og er foreløbigt afprøvet på 13 testskoler heraf tre erhvervsskoler.


Læs mere

AMU audit er en succes

Hele 61 AMU-udbydere er nu tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit.

På baggrund af en række uheldige sager tog Danske Erhvervsskoler-Lederne i 2012 initiativ til et kvalitetssikringssystem af AMU. AMU audit sikrer, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.
Arbejdet er gået over al forventning, og netværket  har netop afholdt seminar med mere end 80 deltagere.


Læs mere

Knæk kurven for alvorlige ulykker

Lærlingeprojektet ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker” gør status. Målet er at få nedbragt antallet af alvorlige arbejdsulykker.

Næsten alle skoler har takket ja til at deltage i projektet.


Læs mere

Talent smitter

Arbejdet med talenter er ikke kun til gavn for de udvalgte talenter.

Talentfulde elever gavner de øvrige elever - for talentarbejde smitter. Det har de erfaret på Mercantec i Viborg og på Tietgen i Odense, som er blandt de 12 erhvervsskoler, der har været med i projekt Talentvejen.


Læs artiklen

Personalenyt

Nyt fra Danske Erhvervsskolers sekretariat.

Søren Aare Jensen, som var ansat i en projektlederstilling i forbindelse med markedsgørelse af de studieadministrative systemer har valgt at stoppe hos Danske Erhvervsskoler.
Danske Erhvervsskoler har i stedet indgået ansættelsesaftale med Anne Wieth-Knudsen pr. 1. marts. Anne skal indgå i et fælles økonomikontor med nuværende økonomikonsulent Susanne Würtz, og sammen vil de bl.a. løfte opgaven med markedsgørelsen af de studieadministrative systemer. Anne kommer fra en konsulentstilling hos Danske SOSU-skoler.
Annika Yderstræde er blevet ansat som studentermedhjælper på DM i Teknologi og Erhvervscase.
Vicedirektør Nina Olsen er gravid og forventes at gå på barsel medio maj 2015. Det forventes ikke, at der ansættes en barselsvikar for Nina.

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

26.2.2015: HR-Temadag

Læs mere og tilmeld dig her

22.4.2015: Årsmøde

Læs mere her

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev