Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev maj 2015

 
 
 
 

Elendig timing

Som I ved, har Finansministeriet for nyligt pålagt alle skoler en dispositionsbegrænsning på omkring 1 procent på taxametrene. Det svarer i runde tal til 100 millioner kroner, vi skal betale tilbage…

Ét er pengene. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt at skulle tilbagebetale midler i den størrelsesorden, men timingen er i virkeligheden den største udfordring.
Det er ganske enkelt en betænkelig styringsmetode, at man midt i et budgetår melder en nedskæring ud som denne. Skolerne har jo i sagens natur disponeret over pengene – og ikke alene kommer udmeldingen midt i et budgetår, men også midt i et reformår. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Reguleringen kunne lige så godt have været udskudt til næste års finanslov.

Der knokles lige nu ude på skolerne for at blive klar til 1. august, og vi har alle brug for mest mulig arbejdsro - ikke mindst omkring vores økonomi. 

Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne

"Giv os nu rimelige arbejdsvilkår"

Dispositionsbegrænsningen fik formændene for både DE-L og DE-B til sammen at fare i blækhuset.

Altinget bragte på baggrund af formændenes fælles debatindlæg en artikel om dispositionsbegrænsningen.


Læs formændenes debatindlæg her 

Ny bestyrelse og nye indsatser

DE-B's bestyrelse har fået nye medlemmer, ny næstformand og nye indsatser for 2015-16.

DE-B's bestyrelse holdt for nyligt et konstituerende møde og genvalgte blandt andet Per Påskesen på posten som formand. Næstformand blev Søren Pagh Pedersen fra AMU Syd (udpeget af DI). Bestyrelsen besluttede sig også for fire overordnede indsatsområder for arbejdet i 2015-16.


Læs mere 

Valgkamp på skemaet

DUF har udarbejdet undervisningsmaterialer i "valgkamp", og opfordrer erhvervsskolerne til at sætte politik på skemaet.

DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) har i samarbejde med LO-Ungdom og Erhvervsskolernes Elevorganisation udviklet et undervisningsforløb til lærerne på erhvervsskolerne. Forløbet skal være med til at give eleverne en ramme for at gøre valgkampen mere vedkommende. 


Læs mere og download materialet

Danske Erhvervsskoler på Folkemødet 2015

Danske Erhvervsskolers sekretariat er som vanligt med på årets Folkemøde på Bornholm den 11.-14. juni.

Medlemmer af både DE-B’s og DE-L’s bestyrelser deltager i Folkemødet, og DE-L er medarrangør på en debat om gymnasiet ”Kan jeg bruge min hue?”, sammen med GL og Danske Gymnasier.


Læs mere og se hvilke debatter Danske Erhvervsskoler deltager i

Pædagogisk ledelse i praksis: "Keep it simple"

"Pædagogisk ledelse" fylder en stor del i erhvervsskolereformen og i uddannelsesdebatten.

Læs her, hvordan afdelingsleder Rikke Jensen ved Rybners implementerer det i hverdagens læringsrum.


Læs artiklen her

Ny projektkonsulent i sekretariatet

Stine Holm er ny projektkonsulent i Danske Erhvervsskolers sekretariat. Stines primære opgaver er betjening af Effekt- og Evalueringsudvalget og analyser og undersøgelser. Stine Holm blev færdig som cand.soc fra RUC d. 1 februar 2015, hvor hun har læst Politik & Administration kombineret med Kommunikation. Hun har tidligere arbejdet som studentermedhjælper hos Danske Professionshøjskoler. 

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev