Del

Nye bestyrelsesmedlemmer indsatsområder i 2015-16

Der blev valgt nye medlemmer til DE-B's bestyrelse på generalforsamlingen i april. På den baggrund har bestyrelsen netop konstitueret sig, genvalgt formanden og valgt ny næstformand.

DE-B's bestyrelse består af 16 medlemmer, der alle sidder i en bestyrelse på en erhvervsskole. 

Formand:  Per Påskesen, TEC
Næstformand:  Søren Pagh Pedersen, AMU Syd

De andre medlemmer er: Kim Simonsen, Erhvervsskolen Nordsjælland; Søren Sørensen,Tradium; Ernst Lykke Nielsen, Niels Brock; Karin Østerby, Uddannelsescenter Holstebro; Christian Grønnemark, Handelsskolen København Nord; Ejner K. Holst, Den Jydske Håndværkerskole; Bjarne Høpner, Københavns Tekniske Skole; Henrik Fugmann, TEC; Jorun Bech, Roskilde Handelsskole; Søren Kjærsgård, EUC Nordvestsjælland; Peter Andreasen, Zealand Business College; Michael Mathiesen, Rybners; Peter Ølgaard, Aarhus Tech og Mie Hovmark Christensen, Københavns Tekniske Skole.

Indsatsområder for 2015: 

Bestyrelsen holdt strategiseminar den 4. maj. Der besluttede man følgende fire hovedindsatsområder for DE-B's arbejde i 2015-16: 

  • Kvalitetsopfølgning af EUD-reformen
  • Professionelt bestyrelsesarbejde 
  • Udbudsrunde, institutionsudvikling og økonomi
  • Imagepleje af erhvervsuddannelserne

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K