Del

Valg på skemaet

DUF har udviklet et undervisningsforløb til lærerne på erhvervsskolerne for at få erhvervsskoleeleverne til at engagere sig mere i politik.

Ved kommunalvalget i 2013 var valgdeltagelsen 20,6 procentpoint lavere hos erhvervsskoleeleverne end gymnasieeleverne. DUF har sat sig for at bidrage til at vende den statistik. Det bliver gjort gennem et tre-ugers forløb, der skal bringe politik i øjenhøjde.

Undervisningsforløb

DUF har i samarbejde med LO-Ungdom og Erhvervsskolernes Elevorganisation udviklet et undervisningsforløb til lærerne på erhvervsskolerne. Forløbet skal være med til at give eleverne en ramme for at gøre Folketingsvalgkampen mere vedkommende.

Forløbet er udviklet med henblik på at sætte fokus på politiske emner, der berører erhvervsskoleelevers hverdag. Forløbet giver eleverne mulighed for at diskutere politik ud fra deres egen forståelse. Det bringer politik i øjenhøjde og gør det mere jordnært. Dermed får eleverne muligheden for at blive mere sikre på deres egne holdninger, hvilket i sidste ende medfører højere politisk selvtillid. Forløbet er nærmere beskrevet i et undervisningsmateriale udviklet af DUF, der skal dække de tre uger, som folketingsvalgkampen kommer til at vare. Materialet indeholder bl.a. konkrete undervisningsmetoder og forslag til politiske mærkesager, der er udvalgt netop til erhvervsskoleelever.

Download undervisningsmaterialet her

Debat-koncept

DUF tilbyder også erhvervsskoler muligheden for, at få et særligt debatkoncept ud, der er skræddersyet til erhvervsskoler. Konceptet forvandler en almindelig paneldebat til en debat med højt tempo og fokus på erhvervsskoleelever. Konceptet bliver udbudt af LO-Ungdom, og indeholder introfilm, mulighed for at eleverne selv kan stemme undervejs, filmklip og sketches. Debatterne styres af en politisk komiker, der har stor erfaring med paneldebatter og politisk ungdomsdeltagelse. Debatkonceptet bestilles hos konsulent i LO-Ungdom, Kasper Sand Kjær: ksj@remove-this.lo.dk.

Mødet med unge politikere

Indsatsen understøttes også af den aftale, det kodeks, som i 2013 blev indgået imellem Undervisningsministeriet, Danske Erhvervsskoler, Danske Gymnasier og DUF. Kodekset åbner ungdomsuddannelserne op for at lade eleverne og lærlingene møde andre unge og deres engagement for at forandre den verden, de lever i.

Kodekset for Ungdomsorganisationernes adgang til ungdomsuddannelserne giver rammerne for en god samtale mellem unge om, hvordan de kan være med til at forandre verden. Evalueringen af kodekset i slutningen af 2014 viste, at der er et potentiale for at ungdomsorganisationerne kan møde unge på ungdomsuddannelserne og motivere dem til at engagere sig i samfundet.

FAKTA: Erhvervsskoleelever og valgdeltagelse

 

  • Erhvervsskoleselevers valgdeltagelse var i 2013 20,6 procentpoint lavere end gymnasieelevernes.
  • Elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne har 39 procent lavere politisk selvtillid end unge generelt.
  • Ca. 51.000 unge på en erhvervsuddannelse kan stemme for første gang til et Folketingsvalg.”

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K