Del

Presseomtale ifm DM i Teknologi og Erhvervscase

Presseomtalen var væsentligt bedre i år end tidligere.

En opgørelse fra Retriever -  der er Danske Erhvervsskolers medieovervågningsbureau -  viser, at de regionale mesterskaber samt finalen alt i alt gav 84 presseomtaler. Hertil kommer de presseomtaler, som ikke bliver indfanget af Retrievers medieovervågning.

Det er svært at have et reelt overblik, men vi ved, at der foruden de presseklip, som Retriever har leveret, var omtale af de regionale mesterskaber i TV2 Nord, TV2 Syd, TV2 Midtvest og TV2 Øst. I 2014 var der cirka 20 presseomtaler.

I alt 72 hold deltog ved de 5 regionale mesterskaber i teknologi og erhvervscase. I 2014 deltog i alt 77 hold.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K