Del

Innovation og iværksætteri i uge 47

DE-B opfordrer alle skoler til at sætte innovation og iværksætteri på dagsordenen i løbet af den internationale Global Entrepreneurship Week (GEW) i uge 47.

Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne håber, at flest mulige erhvervsskoler igen i år vil arrangere en iværksætteraften eller et lignende arrangement i løbet af uge 47, - hvor der på verdensplan er fokus innovation og iværksætteri.

-Innovation og iværksætteri er vigtig læring på erhvervsskolerne og er nogle af de fag, som er et særkende for netop de erhvervsrettede uddannelser. Det ønsker vi at vise omverdenen, siger Per Påskesen, formand for DE-B.

I år er det Fonden for Entreprenørskab der varetager Global Entrepreneurship Week (den tidligere Vækst- og Iværksætteruge), der finder sted i uge 47. Ugen er et verdensomspændende initiativ, der sætter fokus på innovation og entreprenørskab, hvilket DE-B bakker op om.

Rollemodeller skal inspirere til iværksætteri
Global Entrepreneurship Week samarbejder i år med en bred vifte af etablerede iværksættere, der som GEW-ambassadører vil besøge skoler og uddannelsesinstitutioner fra uge 44 og frem til uge 47.

GEW-ambassadørerne vil inspirere elever og studerende til at forfølge drømme og handle på gode idéer.

På GEWs hjemmeside her kan alle erhvervsskoler booke en ambassadør til at komme på besøg og hente inspiration til undervisning og arrangementer.

Erhvervsmanden Christian Stadil  er en af dem, der stiller op som GEW-ambassadør. Han mener, at det etablerede iværksættermiljø har et ansvar for at sætte iværksætteri på dagsordenen og synliggøre mulighederne for den næste generation.

Se video med Christian Stadil, der deler sit bedste iværksættertip og fortæller, hvorfor han har valgt at involvere sig i fremtidens iværksættere på Facebook.

Læs også reportagen fra CELF, der tidligere har lavet iværksætter-arrangement i uge 47

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K