Del

Hvad sker der med Easy-C?

Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler arbejder forsat intensivt med de udfordringer, som Undervisningsministeriets beslutning om at markedsgøre de studieadministrative systemer har medført.

Arbejdet er forankret i en arbejdsgruppe, som består af medlemmer fra de to foreningernes økonomi- og it-udvalg.

Trods udfordringer med nuværende private udbydere samt et i høj grad ikkeeksisterende marked, holder Undervisningsministeriet fast i udmeldingen om at udfase EASY-C i sommeren 2016 og dermed overlade skolerne til markedet.

Undervisningsministeriet har dog endnu ikke udmeldt en endelig model for udfasningen eller givet skolerne yderligere informationer, om hvor omfattede de systemer, som skolerne skal anskaffe sig, forventes at være.

Derfor er budskabet fra Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler forsat, at skolerne skal forholde sig i ro og ikke gå i gang med at indkøbe nye studiesystemer.

På det retslige område har markedsåbningen medført, at STIL har besluttet at fastlægge en model for det fremadrettede tilsyn med it-sikkerheden på de selvejende uddannelsesinstitutioner. På det gymnasiale område kommer der således en bekendtgørelse om systemrevision, der omhandler de systemmæssige krav, der stilles til anvendelse af de studieadministrative systemer. Bekendtgørelsen er p.t. i høring hos foreningen og kan desuden finder her
Det forventes, at en lignende bekendtgørelse træder i kraft på erhvervsuddannelsesområdet.

Endelig har STIL valgt at holde fast i navnet EASY-A, mens de kun omtaler projektet med flytningen af data som EASY-C. STIL er klar over, at det er forvirrende, men begrunder beslutningen med, at det vil kræve for mange ressourcer at ændre logoer mv.

Danske Erhvervsskoler vil så vidt muligt forsøge at holde skolerne orienteret om status for projektet via nyhedsbreve, og når det er relevant også invitere til informationsmøder. Derudover er skolerne altid velkommen til at kontakte projekt- og økonomikonsulent Anne Wieth-Knudsen.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K