Del

Status på Lectio

Danske Erhvervsskoler skrev i marts til departementschef Jesper Fisker i Undervisningsministeriet. I det brev bad man ministeriet om at tage stilling til en række kritikpunkter, som advokatfirmaet Bech-Bruun har påpeget.

Kritikpunkterne drejer sig om, hvorvidt Lectio som helhed lever op til de krav, der er til et studieadministrativt system. Her tænkers fx på forhold til krav om databehandleraftale og håndtering af personfølsomme oplysninger.

Danske Erhvervsskolers henvendelse medførte, at STIL skrev til MaCom (der er firmaet bag Lectio), at deres systemrevision fra 2008 - og der citeres: ” …ikke forholdt sig til systemets overholdelse af Persondataloven, som vi naturligvis forudsætter overholdt.”

Efterfølgende har Danske Erhvervsskoler haft møde med Undervisningsministeriet om den kommende systemrevision og den nye bekendtgørelse. Resultatet er, at der i den nye bekendtgørelse bliver stillet en række krav, der kan være med til at sikre at data behandles hensigtsmæssigt fremover. Bekendtgørelsen er pt. i høring.

Parallelt med dialogen med ministeriet og STIL, er vi i dialog med Danske Gymnasier.

Det er Danske Erhvervsskolers vurdering, at såfremt bekendtgørelsen udstedes med det indhold, som er sendt i høring, så overtager ministeriet hovedansvaret for, at Lectio lever op til datalovgivningens krav, og skolerne kan dermed fortsætte brugen, under forudsætning af at Lectio opnår ministeriets godkendelse.

Der er dog stadig en stærk opfordring til skolerne om at sikre kontrakter og databehandleraftaler. Når den endelige bekendtgørelse foreligger, orienterer vi skolerne direkte.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K