Del

Nyt fra Gymnasie-udvalget

Gymnasieudvalget holdt møde den 17. april i Danske Erhvervsskolers sekretariat i København.

Interesse på mødet samlede sig naturligvis om regeringens gymnasieudspil, og om hvad der skal ske i forlængelse af de sammenbrudte forhandlinger.

Der er næppe tvivl om, at de politiske drøftelser først vil fortsætte efter et valg, og at det vil være den samme politiske dagsorden, der også på det tidspunkt vil være på banen. I udgangspunktet handler det om karakterkravet ved adgangen til de gymnasiale uddannelser, men bag ved dette gennem der sig nok et større spørgsmål: Skal de gymnasiale uddannelser være en væsentlig bidragyder til at bryde den sociale arv, eller skal gymnasiet være forbeholdt de velfungerende unge, som qua deres opvækst og faglighed er umiddelbart parat til at gennemføre en gymnasial uddannelse og en efterfølgende videreuddannelse.
Dorte Wang fra UVM deltog i drøftelsen, herunder især om hvilke aktiviteter der kan tænkes frem til valget.

Gymnasieudvalget havde inviteret medarbejdere fra den nye Styrelse for Uddannelse og Kvalitet (STUK) til at deltage under en punkt om eksamen og om ministeriets nye organisering.

Vi drøftede bl.a. censorordningen, hvor der fra udvalgets side blev fremsat ønske om en mere fleksibel ordning med større mulighed for den enkelte skole til selv at bestemme, hvem der skal stille som censor i et fag  - på tid og sted fastlagt af STUK.
Vi fremsatte også ønske om ind i mellem at kunne bruge erhvervscensorer i uddannelsernes profilfag.

STUK lovede at se på sagen og at fortsætte drøftelserne i en arbejdsgruppe.

Udvalget havde ligeledes en drøftelse at studieadministrative systemer, hvor der nu bliver udsendt en bekendtgørelse, der fastlægger kravene som forudsætning for systemgodkendelse.

Endeligt drøftede udvalget de kommende konkurrencer i erhvervscase og teknologi og års-temamødet, som skal holdes samtidig, i København den 19. og 20. oktober.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K