Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev august 2015

 
 
 
 

Denne reform skal lykkes

På årets Sorømøde sendte Claus Jensen, Dansk Metal, et klart og aldeles umisforståeligt signal: Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en bombe under velfærdssamfundet. Med den forforståelse er det naturligt, at der allerede nu spores ønsker om ”et indtryk” af, hvordan reformen virker.

Et kæmpe arbejde er udfoldet af erhvervsskolerne for at få reformen på plads og i gang, og i mine øjne er det absolut dét, vi nu skal koncentrere kræfterne om i det kommende år og ikke lade os distrahere.
Jeg ser frem til ministeriets endelige udfoldning af de målepunkter, som reformen skal evalueres på samt det system, der skal sikre valide data på reformen. Jeg håber, at vi denne gang med politikere, embedsmænd, centrale parter og skolernes bestyrelser og ledelser kan gennemføre en styret proces, hvor vi reagerer og ændrer på baggrund af data. Denne reform skal lykkes – Danmark har ikke råd til andet.  

Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne

Mere end 10.000 elever direkte fra folkeskolen

10.387 elever er netop startet på en erhvervsuddannelse direkte fra folkeskolen. Det viser Danske Erhvervsskolers rundspørge blandt skolerne.

Det svarer stort set til det antal, der meldte sig i marts, så adgangskravet på 02 har ikke kostet så mange elever som frygtet. - Til gengæld er der uhyre langt til målet om 25 pct. af en ungdomsårgang allerede om fem år, siger Lars Kunov.
Danske Erhvervsskoler forbereder en ny rundspørge i september om GF2.


Læs mere

Udbudsrunden 2017

Danske Erhvervsskoler afventer nyt fra UVM ift., hvordan udbudsrunden kommer til at foregå i praksis.

Der skal udmøntes en udbudsrunde i 2017. I den forbindelse bliver det muligt at ansøge og genansøge om at blive godkendt til at udbyde en eller flere erhvervsuddannelser og være praktikcenter. Processen er så småt ved at gå i gang.


Læs mere

Forslag til Finanslov 2016

Teknisk forslag til Finanslov 2016 blev offentliggjort stort set uden nogen opdagede det.

Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 (FFL16) den 24. august. På grund af valget er forslaget et teknisk finanslovsforslag, som indeholder bevillingsmæssige ændringer af aktivitetsbestemt og teknisk karakter, og afspejler ikke regeringens prioriteringer. Regeringens fulde politiske finanslovforslag forventes præsenteret ultimo september.


Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse for ledige

DE-L's undersøgelse om erhvervsskolernes erfaringer er netop afsluttet og formidlet til STAR og UVM.

DE-L arbejder for, at resultatet og anbefalingerne kommer til at indgå i arbejdet med positivlister for 2016. I den forbindelse er efteruddannelsesudvalgene inviteret til dialog.
Tak til alle skoler for medvirken til undersøgelsen.


Link til undersøgelsen
Link til bilag

Ny undervisningsminister og nyt regeringsgrundlag

Som bekendt fik Danmark en ny Venstre-regering i slutningen af juni 2015 og det betød jo også en ny minister for ungdoms- og voksenuddannelser, Ellen Trane Nørby.

Danske Erhvervsskoler har allerede haft det første møde med ministeren før sommerferien.


Læs mere

Hele tre medaljer med hjem fra VM i Skills

En sølvmedalje, to bronzemedaljer og hele otte "medallions of excellence" kom med hjem i bagagen fra VM i Skills i São Paulo i Brasilien. Et flot dansk resultat.

Det blev sølv til mureren Jens Peter Vestergaard, Herningsholm Erhvervsskole, og bronze til tømreren Thorbjørn Stryger, Celf og bageren Stephanie Carbel Svendgaard, Kold College. Stort tillykke til alle deltagerne. 


Læs mere

Status på markedsåbningsprojektet

Der er igangsat en procesanalyse af skolernes administrative processer, som skolerne kan benytte som inspiration til det videre arbejde med en egentlig kravspecifikation til brug for en eller flere skolers udbud.

Resultatet af procesanalysen forventes klar ultimo februar 2016 og vil blive præsenteret for skolerne herefter. STIL har orienteret foreningerne om, at de indenfor de næste to måneder regner med at kunne præsentere den længe ventede model for Datagrundlag for Ungdoms- og Erhvervsuddannelse (DUE), som de nye studiesystemer skal bygge ovenpå.


Læs mere
Læs om Infomøde om markedsåbning 

Mesterlære stiller krav til både elev og mester

Danske Erhvervsskoler deler skolernes opfattelse af, at mesterlære ikke er en genvej til en erhvervsuddannelse for elever, der ikke har bestået dansk og matematik.

For et par uger siden fremgik det af medierne, at mesterlære var en god løsning for de elever, der ikke kan klare adgangskravet på 02 i dansk og matematik. Flere politikere var på banen, bl.a. den nye undervisningsminister Ellen Trane Nørby, som opfordrede til at udbrede kendskabet og brugen af mesterlære over for skoletrætte elever.


Læs mere

Like DM i Teknologi og Erhvervscase på Facebook

Skolerne har nu udvalgt de elever, der skal deltage ved de regionale mesterskaber for DM i Teknologi og Erhvervscase. Støt de innovative unge fra hhx og htx på Facebook.

I alt 53 skoler og cirka 80 hold stiller op til de regionale mesterskaber i DM i Teknologi og Erhvervscase, der finder sted 5 steder i landet den 23. september.


Læs mere

Fejl i UVM’s praktikpladstal

STIL meddeler, at der er fejl i praktikpladstallene.

Styrelsen for It og Læring (STIL) oplyste i en pressemeddelelse den 12. august, at der er fejl i praktikpladstallene. UVM skriver, at ”der var tale om en manuel opdateringsfejl, som medførte en forkert opgørelse af fordelingen mellem de praktikpladssøgende elever, som stadig er på et grundforløb, og de praktikpladssøgende elever, som har afsluttet deres grundforløb”. Data i Danske Erhvervsskolers Erhvervsskolen i tal vil blive opdateret så snart, STIL har opdateret praktikpladstallene.


Læs mere her

Erhvervsskolerne har fokus på introforløb

En rundspørge foretaget af Danske Erhvervsskoler viser en klar tendens på erhvervsskolerne.

30 ud af 34 adspurgte erhvervsskoler laver særlige velkomst- eller introforløb i år for de nye elever, der begynder på GF1. Skolerne siger samstemmende, at målet er at skabe relationer og tryghed, og sikre, at eleverne er læringsparate og forebygge frafald.  


Læs nyhedsbrevet Erhvervsskolen her

KOMP-AD er afsluttet med fint resultat

KOMP-AD er netop afsluttet og evalueret, og resultatet er flot.

Projektet gav 15 erhvervsskoler mulighed for i tæt samarbejde med 250 udvalgte små og mellemstore virksomheder at eksperimentere med nye tilgange og metoder til skræddersyet kompetenceudvikling.


Læs mere

Ny kontorelev i sekretariatet

Lotte Hansen er 21 år og bor i Hundige. Hun er uddannet social- og sundhedshjælper og har taget sit grundforløb på Køge Handelsskole. Inden hun startede som kontorelev hos Danske Erhvervsskoler, har hun været i skolepraktik på PraktikCenteret Køge i 4 måneder.


Ny brochure om Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler har lavet en brochure, der kort forklarer om erhvervsskolernes uddannelser og om sekretariatet.


Danske Erhvervsskoler

The Association of Danish Business and Technical Colleges 

Netværk for ordblinde

Duo er et netværk for ordblinde studerende på ungdoms- og videregående uddannelser. Netværket giver de studerende mulighed for at møde andre i samme situation.

Med en kombination af makkerskab og fællesmøder på det lokale bibliotek bliver de studerende klogere på deres ordblindhed og dermed styrket i deres vej gennem uddannelsessystemet. Duo forløbet foregår fra september 2015 til og med februar 2016. 


Læs mere

På vej mod en ny didaktik: Den digitale erhvervsskole 3.0

Praxis inviterer til konference om udviklingen af den digitale erhvervsskole d. 23.-24. september 2015 i Odense. Konferencen kobler UVM’s strategi for Den Digitale Erhvervsskole med implementering af eud-reformen.


Læs mere

Erasmus+: Seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne

Styrelsen for Videregående Uddannelser har arrangeret et internationalieringsseminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne i Fredericia den 8.-9. oktober. Her vil der blandt andet blive snakket om elevmobilitet efter eud-reformen, dansk-tysk samarbejde, praktikophold i udlandet for elever i praktikcentrene, ECVET i Finland og administration af PIU-ordningen.


Læs mere om seminaret her

Hent programmet her

Grundkursus for mentorer

Kursuscentret i Skolen Sputnik udbyder igen grundkursus i jobbet som mentor.

Kurset afholdes i Rødovre. Tilmelding kan ske til Anne Berglund på tlf. 41 78 31 31 eller pr. mail til anb@remove-this.skolensputnik.dk senest mandag den 7. september 2015.


Læs mere

Fyraftensmøder om undervisningsdifferentiering

Uddannelsesforbundet inviterer på fyraftensmøder fem steder i landet.

Møderne vil sætte fokus på begrebet undervisningsdifferentiering med oplæg af Arnt Vestergaard Louw, adjunkt ved CeFU.  


Læs mere

KL's uddannelsestræf 2015

Temaet er: De ikke uddannelsesparate.

KL's uddannelsestræf afholdes i Roskilde den 25. november 2015.


Læs mere

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

6.10.2015: Direktørmøde

Læs mere her

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev