Del

KOMP-AD projektet er afsluttet med fint resultat

KOMP-AD er netop afsluttet og evalueret, og resultatet ser ganske fint ud.

Projektet gav 15 erhvervsskoler mulighed for i tæt samarbejde med 250 udvalgte små- og mellemstore virksomheder at eksperimentere med nye tilgange og metoder til skræddersyet kompetenceudvikling.

KOMP-AD var et projekt målrettet små og store virksomheder, som ønskede at forbedre indtjening og vækst gennem øget anvendelse af digitalisering og automatisering. Hovedformålet har været at øge de deltagende virksomheders produktivitet.

Evalueringen viser, at 80 % af virksomhederne vurderer, at deres deltagelse i KOMP-AD enten har haft, eller forventes at få en positiv effekt på virksomhedernes produktivitet. Mere end halvdelen af virksomhederne mener, projektet har medført ”relativt markante økonomiske gevinster”. Og udover de økonomiske fordele viser evalueringen, at ni ud af ti af virksomhederne har oplevet "en betydelig effekt" på bl.a. intern videndeling, bedre planlægning af virksomhedens ressourcer, højere kompetenceniveau blandt medarbejdere samt styrket samarbejde og kommunikation.

Projektet blev etableret på initiativ af en bred kreds af landets erhvervsskoler og gik i luften 1. januar 2015. Projektet blev støttet med ca. 30 millioner kroner via midler fra EU’s Socialfond.

Læs hele evalueringen her

Læs mere på KOMP-AD’s hjemmeside

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K