Del

Mesterlære stiller krav til både elev og mester

For et par uger siden fremgik det af medierne, at mesterlære var en god løsning for de elever, der ikke kan klare adgangskravet på 02 i dansk og matematik. Flere politikere var på banen, bl.a. den nye undervisningsminister Ellen Trane Nørby, som opfordrede til at udbrede kendskabet og brugen af mesterlære overfor skoletrætte elever.

Det har fået flere skoler til at henvende sig til Danske Erhvervsskoler og her deler vi skolernes opfattelse af, at mesterlære ikke er en genvej til en erhvervsuddannelse for elever, der ikke har bestået dansk og matematik. En mesterlæreaftale stiller større krav til arbejdsgiveren og eleven skal på linje med alle andre elever leve op til overgangskravene til hovedforløbet. Danske Erhvervsskoler vil gentage og uddybe disse synspunkter i det fortsatte samarbejde med Undervisningsministeriet, regeringen og uddannelsesordførerne.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K