Del

Nyt fra effekt- og evalueringsudvalget

Nyt kvalitetspanel

UVM – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har inviteret Danske Erhvervsskoler – Lederne til at deltage i et kvalitetspanel, hvis formål er at sikre løbende inddragelse af og dialog med skolerne. Det skal understøtte det fælles arbejde med blandt andet implementeringen af erhvervsuddannelserne.

Kvalitetspanelet vil  indledningsvis drøfte det nye koncept for handlingsplaner for øget gennemførelse og skolernes opfølgning på de klare mål.
Derudover forventes det, at der løbende vil blive drøftet emner inden for reformimplementeringen og behovet for understøttende aktiviteter.

DE-L bidrager med 14 skolerepræsentanter til kvalitetspanelet, der er udvalgt, så der sikres en bred fordeling mellem merkantile skoler, tekniske skoler og kombinationsskoler.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K