Del

Nyt fra HR

Nyt fælles kompetenceudviklingsprojekt

Danske Erhvervsskoler har i samarbejde med Danske SOSU-skoler, Uddannelsesforbundet, HL og Danmarks Lærerforening, og i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol fået tilsagn om økonomisk støtte til en indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Projektet har følgende titel: "Kulturforandring på erhvervsuddannelserne via strategisk kompetenceudvikling – hvordan kan organisation, ledelsernes og lærernes samarbejdsrelationer og kompetenceudvikling udvikles, så det styrker ny praksis i undervisningen.”

Projektet vil fokusere på kompetenceudvikling i en helhed og i en sammenhæng til skolens øvrige udvikling og bidrage til, at ledelsens og lærernes kompetenceudvikling forankres på strategiske, taktiske og operationelle niveauer på den enkelte skole. Der vil blive udsendt mere information om projektet i løbet af efteråret.

 

Invitation til dialog og samarbejde på de gymnasiale arbejdspladser

I forbindelse med OK15 på det akademiske område, blev der indgået aftale om at sætte midler af til et partsprojekt "dialog og samarbejde på de gymnasiale arbejdspladser". Der er nu udsendt invitation til de gymnasiale uddannelsesinstitutioner om deltagelse i partsprojektet.

Ledere og tillidsrepræsentanter inviteres til et inspirationsmøde enten:

• Torsdag den 10. september 2015, kl. 12.00 på Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42,7100 Vejle, eller

• Onsdag den 16. september 2015, kl.12.00 på Roskilde Gymnasium, Domkirkepladsen, 4000 Roskilde

Læs mere her

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K