Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev februar 2015

 
 
 
 

Ambitiøst årsmødeprogram

Årsmøde 2015 præsenterer i mine øjne det mest ambitiøse program i mands minde. Foreningernes, DE-B’s og DE-L’s, daglige arbejde er naturligt nok præget af sager på et temmelig praktisk niveau; og der kan derfor være behov for med mellemrum at hæve blikket over dagligdagen op mod lidt fjernere horisonter, - de lidt større sammenhænge.

Det er just ideen i dette årsmøde, hvor nogle af landets mest vidende og hotteste debattører er inviterede til at anlægge deres syn på en række (synes jeg i hvert fald) ekstremt centrale strategiske problemfelter. Hensigten er at udfordre os deltagere til at tænke i andre indfaldsvinkler og større sammenhænge, og dagsordenen er tydeligvis: Hvor står lige præcis din skole i præcis denne problemstilling, der hænger sammen med det store paradigmeskifte. Som amerikanerne siger: Be there!  
Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne

Tilmelding til årsmøde 2015

Tilmelding til Årsmøde15: Er vi parate til fremtiden?

Der er åbent for tilmelding til Danske Erhvervsskolers Årsmøde på Nyborg Strand den 22.-23. april. Tilmeldingfristen er den 11. marts.

Glæd dig til Årsmøde15. Der bliver spændende "talkshops", spørgeboder med repræsentanter fra UVM, ministerbesøg, debat og meget mere.


Tilmelding her

Tilmelding til DM i Teknologi og Erhvervscase

Husk at tilmelde hold til DM i Teknologi og Erhvervscase.

Fristen for tilmelding er onsdag den 4. marts.


Læs mere

HR-konference: Den vigtigste tid er nu

Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler har netop afholdt fælles HR-konference om professionel kapital.

80 deltagere havde fundet vej til Middelfart til HR-konferencen og alle fik input om både human-, social- og beslutningskapital.


Læs mere

Velbesøgt VEU-konference

110 engagerede deltagere var med, da Danske Erhvervsskoler holdt konference om VEU i en reformtid.

VEU-konferencen var en informationstæt dag med masser af relevante input og debat.


Læs mere og hent slides fra dagen 

Evaluering af indsatsen for at skaffe praktikpladser

I slutningen af januar kom to rapporter fra Undervisningsministeriet om praktikpladssituationen.

Det drejede sig om Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af alle praktikcentre og Deloittes rapport om praktikpladspotentialet i de danske virksomheder.
På baggrund af EVA’s rapport om praktikcentrene og den nye udbudsrunde af skolepraktik i 2017 arbejder DE-L’s EUD-udvalg med at formulere en række anbefalinger til, hvad praktikcentrene skal arbejde videre med, og hvad der giver mening at måle praktikcentrenes indsats på. Det sker i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe, der består af fem praktikcenterchefer.


Læs rapporterne, mere om EUD-udvalgets arbejde og en case fra KTS her

OK15: Enighed om overenskomster for statens ansatte

Den 6. februar 2015 blev der opnået enighed mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne (AC) om nye overenskomster på statens område.


Læs mere

DE-L på Folkemødet 2015

Igen i år deltager DE-L i Folkemødet på Bornholm fra 11.-14. juni i Allinge.

Denne gang er vi bl.a. medarrangør af en debat om de gymnasiale uddannelser. Den arrangeres i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske Gymnasier og Politiken og foregår lørdag den 13. juni kl. 10-11 på Politikens scene, Gæstgiveren.

Next EUD inviterer på konference

Projektparterne bag Next EUD inviterer til konference om Fremtidens Erhvervsskole den 17. marts kl. 11.30-16.00.

Kom, oplev og afprøv cases fra Projekt Next EUD og hør om resultaterne. 


Læs mere

Centres of Execellence

EUD-reformen sætter fokus på, at alle skal udfordres – også de dygtigste.

Centres of Excellence har udviklet og gennemført en række forskellige forløb for talenter – fra valgfrie specialefag på højt fagfagligt niveau til talentspor (et helt hovedforløb), der nu indgår i reformen af erhvervsuddannelserne. Erfaringerne fra arbejdet med talentforløb er blevet samlet i en foreløbig evaluering. Evalueringen sætter fokus på, hvad talent i erhvervsuddannelserne er, og at talentforløb har en afsmittende effekt på de ordinære uddannelser.
Projektet blev startet i 2010 af Industriens Fond og Dansk Industri i samarbejde med fire erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole, Mercantec, TEC og Københavns Tekniske Skole. 


Læs mere

Gamification

Nyt virtuelt reality spil lærer gennem praksis folkeskoleelever om de erhvervsrettede fag.

”I en verden uden erhvervsfag har en familie brug for dig og din hjælp til at bygge deres hus og liv op igen.” Det er rammefortællingen for Survival Skills, et virtuelt reality game, der bygger bro imellem erhvervsskolerne og unge. Spillet blev lanceret i 2014 og har allerede haft stor positiv effekt på de ældste klasser i grundskolen i Nordjylland. 


Læs artiklen
Se videoen

Unge mænds trivsel og sundhed

Erhvervsskolerne inviteres til at bakke op om unge mænds sundhed og trivsel.

Hvert år i uge 24 sættes der fokus på mænds sundhed - I år er temaet “Unge mænds trivsel og sundhed”, hvilket er de 15-25 årige, fordi det giver god mening at starte så tidligt som muligt med at forebygge sygdom og skader. Erhvervsskolerne har med enkle midler mulighed for at bakke op om initiativet.


Læs mere

Opstartskonferencer om beskæftigelsesreformen

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering holder tre regionale opstartskonferencer.

Uddannelsesinstitutioner, lokale politikere, medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser og arbejdsmarkedets parter er inviteret.


Her er link til invitationen på STAR’s hjemmeside.

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

22.4.2015: Årsmøde

Læs mere her

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev