Del

Copydan – undersøgelse af skolernes kopiforbrug

Danske Erhvervsskoler - Lederne har i øjeblikket, sammen med øvrige relevante lederforeninger, en dialog med Copydan om designet af en undersøgelse af skolernes kopiforbrug.

Målet med undersøgelsen er at få en præcis dokumentation af uddannelsernes kopiforbrug af ophavsretligt beskyttet materiale og/eller deres kopieringsadfærd. Undersøgelsen skal afdække, hvor ofte den gennemsnitlige medarbejder kopierer, printer eller uploader materiale til arbejds- og undervisningsbrug.

Undersøgelsen vil sandsynlig dække:

• Omfang (antal sider og antal eksemplarer)

• Materialetype (avisartikel, tidsskriftartikel, faglitteratur, skønlitteratur, sangtekst, nodemateriale, materiale fremstillet på institutionen, materiale fra internettet, off-line-materiale som f.eks. cd-rom, dvd eller anden elektronisk udgivelse, Andet)

• Forfatteren (Jeg selv, kollega, anden), der skal hjælpe med til at vurdere, hvorvidt det pågældende materiale er vederlagspligtigt

For at afdække kopierings- og printmønsteret på uddannelsesinstitutionerne ønskes der primært gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt underviserne og de administrative ansatte. Dette vil blive brugt til en vurdering af et ”typisk” kopi- og printjob.

Undersøgelsen foretages ved tilfældigt at udtrække et antal af landets uddannelsesinstitutioner.

Det endelige resultat af undersøgelsen vil være et estimat af vederlagspligtigt forbrug på uddannelsesinstitutioner beregnet pr. elev. Det er således nødvendigt at indsamle oplysninger om antal elever i hver af de udtrukne uddannelsesinstitutioner såvel som antal ansatte og undervisere inden for hver af institutionerne.

Undersøgelsen forventes at løbe fra 1. august 2015 til 31. juli 2016.
Skolerne vil løbende blive orienteret.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K