Del

Den vigtigste tid er nu

Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler afholdt den 26. februar fælles HR-temadag om professionel kapital.

80 personer deltog i arrangementet, og deltagerkredsen spændte bredt fra direktører til HR-medarbejdere, også repræsentanter fra Undervisningsministeriet deltog.

Dagen blev indledt med et oplæg af lektor Ellen Brinch Jørgensen fra VIA, som gav deltagerne et teoretisk indblik i begrebet professionel kapital. Et begreb, som de to amerikanske forskere Fullan og Hargreaves er blevet verdenskendt for. Begrebet dækker over en systematisk udvikling og integration af human, social og beslutningskapital, som tilsammen giver en bedre arbejdsplads med positiv virkning på bl.a. elevernes læring og medarbejdernes trivsel.

Efter denne teoretiske tilgang delte rektor Henning Nygaard Larsen ud af egne erfaringer fra EUD Nords pilotprojekt om professionel kapital. Her har de bl.a. udarbejdet profilanalyser af eleverne for at fokus på, hvad der sker i klasselokalet anno 2015 samt hvordan, skolens teams performer.

Dagens næstsidste oplæg havde fokus på, hvordan skolerne arbejder videre med at få den bedst mulige arbejdsplads. Til at hjælpe skolerne på vej deltog konsulentvirksomheden Great Place to Work med erfaringer fra de ca. 7.000 arbejdspladser, som de årligt evaluerer. Der blev her lagt stor vægt på den sociale kapital, og hvordan en styrkelse af denne skaber en højere performance. I forlængelse af oplægget arbejdede deltagerne i mindre grupper, hvor de drøftede skolernes egen tilgang til high performance teams samt social kapital.

Dagen blev afsluttet med et energisk oplæg om arbejdsglæde af sognepræst Michael Brautsch. Michael Brautsch skitserede menneskets liv fra fødsels til død. Her fylder arbejdet for langt de fleste den største del, og det er derfor vigtigt, at mennesket føler en begejstring og glæde ved at gå på arbejde. Han afrundede således en rigtig god dag med et enkelt, men meget vigtigt budskab: Den vigtigste tid er nu - memento mori!

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K