Del

Efteruddannelse af lærerne – strategiske kompetenceløft

UVM har fastsat krav til lærernes kompetenceudvikling.

Undervisningsministeriet har nu på baggrund af deres iværksatte kortlægning samt på baggrund af den nedsatte ekspertgruppes anbefalinger, fastsat følgende krav til kompetenceudviklingens udmøntning på den enkelte skole:

a. Alle lærere skal inden 2020 have erhvervspædagogiske kompetencer på 10 ECTS-point

b. Disse kompetencer skal opnås på mindst diplomniveau

c. Kompetenceløftet skal som udgangspunkt være formelt kompetencegivende i form af opnåede 10 ECTS point inden for det erhvervspædagogiske område. Dette indebærer, at kravet kun kan opfyldes efter afprøvning (eksamen), og kun kan gennemføres i regi af en professionshøjskole eller universitet.

d. Kompetenceløftet af lærerne skal ske inden for de syv områder, som ekspertgruppen anbefaler:

1. Viden om og fokus på elevernes læring og progression


2. Klasseledelse med fokus på elevernes læring

3. Planlægning og gennemførelse af en differentieret undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes behov og potentialer

4. Eleverne skal støttes i arbejdet med at skabe sammenhæng i læringen mellem skole og praktikforløb

5. Elevaktiverende undervisningsmetoder

6. Praksisrelateret undervisning

7. Pædagogisk brug af it

Danske Erhvervsskoler er i dialog med professionshøjskolerne, herunder med Metropol og VIA om 10 ECTS kompetenceløftet. Erfaringerne fra det fælles SCK-projekt viser, at den lokale forankring og praksisnærheden er to vigtige parametre og Danske Erhvervsskoler arbejder for at dette bliver sikret i professionsskolernes udbudte uddannelser.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K