Del

Gymnasieforhandlingerne forsætter...

Gymnasieforligskredsen suppleret med enhedslisten og liberal alliance har i en række forhandlingsmøder nu været igennem alle de temaer, der er der er indeholdt i regeringsudspillet.

Temaerne er følgende:

• Klare mål for gymnasieskolerne

• Bedre start i gymnasierne

• Bedre og færre studieretninger

• Bedre færdigheder

• Mere lærer-elevtid

• Åbne gymnasier

Der er endnu ikke indgået noget forlig og drøftelserne fortsætter i udvalget.

Danske erhvervsskoler – Lederne holder kontakt til uddannelsesordførerne for bedst mulig at påvirke processen.

Foreningens grundlag er dels de tidligere politiske udmeldinger, som er drøftet i såvel gymnasieudvalget som i foreningens bestyrelse, dels resultaterne fra en arbejdsgruppe nedsat af gymnasieudvalget.

Gruppen har på et konkret niveau arbejdet med de fremtidige mulige studieretninger og med de hovedområder, som efter regeringsudspillet fremover skal danne rammen om studieretningerne. 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K